Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

Czy i kiedy należy udzielić upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

Więcej

Radca prawny na etacie a urzędówka

Nieobecność w pracy radcy prawnego, wykonującego czynności w ramach pomocy prawnej z urzędu, stanowi usprawiedliwioną nieobecność w pracy.

Więcej