Okres przechowywania danych

Okres przechowywania danych wywiad z Malwiną Angerman-Kowalską założycielką i właścicielką marki Archiważne Choć powinno to być oczywiste, to nasz wywiad zacznę od tego, że nie można przetwarzać danych osobowych w nieskończoność. Jest to jedna z siedmiu najważniejszych zasad przetwarzania danych osobowych. Zasada ograniczonego przetwarzania danych osobowych wymaga od podmiotu przetwarzającego określenia okresu przetwarzania danych osobowych (albo

Więcej

Dane Osobowe

Dane Osobowe Definicja art. 4 pkt 1 RODO „Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy

Więcej

Analiza ryzyka, czyli jakie środki zabezpieczające wybrać?

Analiza ryzyka czyli jakie środki zabezpieczające wybrać? RODO nakłada na administratora danych osobowych wdrożenie „odpowiednich” środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z prawem. Unijny ustawodawca przyznaje administratorom danych osobowych dowolność w zakresie doboru środków, przy czym ta dowolność nie może być łączona z obojętnością. Wybór środków musi być poprzedzony dokonaną

Więcej

Współadministrator danych osobowych

Współadministrator danych osobowych Współadministrator danych osobowych to inaczej administrator, który wspólnie z innym administratorem ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (art. 26 ust. 1 RODO). Aby można było mówić o współadministrowaniu musi być co najmniej dwóch administratorów. Tyle jeżeli chodzi o definicję prawną. W praktyce oznacza to tyle, że dwa niezależne podmioty posiadają nie

Więcej