Administrator

Administrator Administrator „Administrator” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać

Więcej

Państwo trzecie

Państwo Trzecie Nie. To nie jest Trzeci Świat. Większość z nas wie, że Stany Zjednoczone Ameryki uważane jest za państwo trzecie w rozumieniu RODO. Jednak mało kto zdaje sobie sprawę, że państwem trzecim jest także Szwajcaria, Kanada czy Japonia. Państwo trzecie to inaczej państwo spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Co to jest Europejski Obszar Gospodarczy?

Więcej

Zgoda

Zgoda  Art. 4 pkt 11 RODO „Zgoda” osoby, której dane dotyczą, oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych. Zgoda to jedna z przesłanek zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych. Zgodna powinna być: Dobrowolna Konkretna Świadoma Jednoznaczna Aby można było

Więcej

Podmiot przetwarzający

Podmiot przetwarzający Definicja art. 4 pkt 8 RODO „Podmiot przetwarzający” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora. Kim właściwie jest podmiot przetwarzający? Podmiot przetwarzający to uczestnik procesu przetwarzania. Na temat pojęcia przetwarzania możesz poczytać tutaj. Krąg podmiotów, które mogą być uznane za podmiot przetwarzający jest

Więcej

Przetwarzanie

Przetwarzanie Definicja art. 4 pkt 2 RODO „Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Inaczej

Więcej