Wynagrodzenie za pracę. Czyje ono tak naprawdę jest?

Moje, Twoje, a może jednak Nasze? Wynagrodzenie za pracę. Czyje ono tak naprawdę jest? Prawo rodzinne W Polsce cały czas najpopularniejszym ustrojem majątkowym jest ustawowy ustrój majątkowy. Co oznacza, że mają

Prawa autorskie w małżeństwie

Prawa autorskie w małżeństwie Prawa autorskie W typowej polskiej rodzinie mamy do czynienia z ustawowym ustrojem majątkowym, co oznacza, że z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność

Dyskryminacja ze względu na płeć

Dyskryminacja ze względu na płeć na przykładzie dyskryminacji kobiet 1 marca obchodzimy dzień bez dyskryminacji i choć mamy XXI w. ciężko twierdzić, że nie ma dyskryminacji na świecie.  Czym jest dyskryminacja ze względu na płeć? Dyskryminacja

Praca zdalna

Aktualizacja: 23.03.2020 r. Pomimo, że jeszcze do niedawna praca zdalna nie była uregulowana w polskich przepisach prawnych, to jednak była wykorzystywana przez wiele zakładów pracy. Już na wstępnie należy zaznaczyć, że pracy zdalnej