Podmiot przetwarzający

Podmiot przetwarzający Definicja art. 4 pkt 8 RODO   „Podmiot przetwarzający” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane

Przetwarzanie

Przetwarzanie Definicja art. 4 pkt 2 RODO „Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub

Dane Osobowe

Dane Osobowe Definicja art. 4 pkt 1 RODO „Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”);