Wynagrodzenie za pracę. Czyje ono tak naprawdę jest?

Moje, Twoje, a może jednak Nasze? Wynagrodzenie za pracę. Czyje ono tak naprawdę jest? Prawo rodzinne W Polsce cały czas najpopularniejszym ustrojem majątkowym jest ustawowy ustrój majątkowy. Co oznacza, że mają zastosowanie ogólne zasady wyrażone w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym dotyczącym tego co wchodzi w skład majątku wspólnego. Jednocześnie coraz to popularniejsza jest forma prowadzenia osobnych rachunków bankowych przez każdego małżonka z jednoczesnym dzieleniem się kosztami utrzymania wspólnego

Więcej