E-Commerce

Wspieram podmioty prowadzące działalność gospodarczą wyłącznie za pośrednictwem Internetu lub podjęły decyzje o rozszerzeniu tradycyjnej działalności gospodarczej o internetowy kanału sprzedaży.

Pomoc prawna w zakresie przygotowywania, negocjowania umów dotyczących usług internetowych, opracowaniu i aktualizacji dokumentacji związanej z prowadzeniem działalności za pośrednictwem sieci Internet. Przygotowanie dokumentacji, tj. regulamin sklepu, regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną, regulamin aplikacji mobilnych, formularzy zamówień, procedur reklamacyjnych czy gwarancji.

Zastępstwo prawne przed sądami powszechnymi, urzędami i podmiotami publicznymi w sprawach pomiędzy przedsiębiorcami, a także w relacji przedsiębiorca – konsument. Pomoc prawna na drodze administracyjnej, sądowej oraz sądowo-administracyjnej w zakresie roszczeń dotyczących prawa nowych technologii, praw autorskich, praw do domen internetowych, praw do nazw lub znaków towarowych, czynów nieuczciwej konkurencji związanych z własnością intelektualną.

Radca Prawny Natalia Stojanowska ściśle współpracuje ze specjalistami z różnych dziedzin m.in. grafikami, webmasterami oraz specjalistami od marketingu, którzy wspierają działania Kancelarii przy ocenie prawnej aspektów kampanii marketingowych z wykorzystaniem narzędzi internetowych.