E-Commerce

Wspieram podmioty prowadzące działalność gospodarczą wyłącznie za pośrednictwem Internetu lub podjęły decyzje o rozszerzeniu tradycyjnej działalności gospodarczej o internetowy kanału sprzedaży.

Pomoc prawna w zakresie przygotowywania, negocjowania umów dotyczących usług internetowych, opracowaniu i aktualizacji dokumentacji związanej z prowadzeniem działalności za pośrednictwem sieci Internet.  Przygotowanie dokumentacji, tj. regulamin sklepu, regulamin aplikacji mobilnych, formularzy zamówień, procedur reklamacyjnych czy gwarancji.

Zastępstwo prawne przed sądami powszechnymi, urzędami i podmiotami publicznymi w sprawach pomiędzy przedsiębiorcami, a także w relacji przedsiębiorca – konsument. Pomoc prawna na drodze administracyjnej, sądowej oraz sądowo-administracyjnej w zakresie roszczeń dotyczących prawa nowych technologii, praw autorskich, praw do domen internetowych, praw do nazw lub znaków towarowych, czynów nieuczciwej konkurencji związanych z własnością intelektualną itp.

Radca Prawny Natalia Stojanowska ściśle współpracuje z grafikami, webmasterami oraz specjalistami od marketingu, którzy wspierają przy ocenie prawnej aspektów kampanii marketingowych z wykorzystaniem narzędzi internetowych.