Obcojęzyczne komunikaty w newsletterze

Kilka słów o stosowaniu języka polskiego w newsletterze

obcojęzyczne komunikaty w newsletterze

Obcojęzyczne komunikaty w newsletterze - czy można stosować język obcy w komunikatach?

Czy zdarzyło Ci się kiedyś zapisać na newsletter, a kiedy chciałeś się wypisać to nagle dostałeś cały zestaw pytań, dlaczego się wypisujesz i to w obcym języku – najczęściej języku angielskim? Albo wchodzisz na stronę internetową polskiego przedsiębiorcy i na dzień dobry wita Cię anglojęzyczny komunikat na temat plików cookies?

A może sam masz obcojęzyczne komunikaty w newsletterze w procesie zapisu lub anulowania subskrypcji?

Jest to dość powszechna praktyka. Tworząc stronę internetową czy newsletter korzystamy z rozwiązań (np. platforma do wysyłki newslettera, wtyczka do plików cookies) firm o zasięgu międzynarodowym, która kieruje swoje produkty do jak najszerszego grona odbiorcy. W tym celu wykorzystuje międzynarodowym język, czyli język angielski.

Zainstalowanie wtyczki czy stworzenie prostego zapisy na newsletter jest dość proste, jednak już zmiana komunikatów przysparza trochę trudności. Zazwyczaj nie wiemy nawet, w którym miejscu można to zmienić.

Musisz wiedzieć, że stosowanie obcojęzycznych komunikatów, to w rzeczywistości podstawowy błąd.

Obowiązek stosowania języka polskiego - obcojęzyczne komunikaty w newsletterze to zły pomysł

Zgodnie z ustawą o języku polskim (tak taka ustawa istnieje) język polski jest językiem urzędowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wynika z tego, że podmioty publiczne mają obowiązek stosowania języka polskiego.

Pomyślisz sobie ok, ale ja jestem podmiotem prywatnym – polskim przedsiębiorcą.

Musisz jednak wiedzieć, że obowiązek stosowania języka polskiego odnosi się także do obrotu z udziałem konsumentów.

Art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o języku polskim

1. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w obrocie z udziałem konsumentów oraz przy wykonywaniu przepisów z zakresu prawa pracy używa się języka polskiego, jeżeli:

         1) konsument lub osoba świadcząca pracę ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w chwili zawarcia umowy oraz(…)

3. Przepisy ustawy stosuje się do dokumentów i informacji, których obowiązek sporządzenia lub podania wynika z odrębnych przepisów

Kim jest konsument?

Konsument to osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

W praktyce Twoimi subskrybentami będą przede wszystkim konsumenci.

Art.  221 Kodeks cywilny 

Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Newsletter zgody z prawem

Zapis na newsletter zgodny z prawem

Zapis na newsletter zgodny z prawem e-Commerce Czy zastanawiałaś (-eś) się kiedyś jak powinien wyglądać zapis na newsletter zgodnie z prawem? Czy Twój newsletter jest legalny? A dokładniej czy masz wszystkie wymagane prawem zgody?
Czytaj więcej »

Zasadą jest stosowanie języka polskiego w przypadku podpisywania umów, ale nie tylko!

Stosowanie języka polskiego dotyczy również „nazewnictwa towarów i usług, ofert, warunków gwarancji, faktur, rachunków i pokwitowań, jak również ostrzeżeń i informacji dla konsumentów wymaganych na podstawie innych przepisów, instrukcji obsługi oraz informacji o właściwościach towarów i usług”.

Wyliczenie ma charakter przykładowy, otwarty. To oznacza, że ma zastosowanie również do komunikatów w sprawie zapisu czy rezygnacji z newslettera.

Kiedy obcojęzyczne komunikaty w newsletterze są dozwolone?

Nie musisz stosować języka polskiego jeżeli zastosujesz formę graficzną w powszechnie zrozumiałej formie. Jeżeli jednak formie graficznej towarzyszy opis, to opis ten powinien być sporządzony w języku polskim.

Kiedy jeszcze nie musimy stosować języka polskiego?

Nie trzeba stosować języka polskiego w stosunku do:

  • nazw własnych;
  • obcojęzycznych dzienników, czasopism, książek oraz programów komputerowych, z wyjątkiem ich opisów i instrukcji;
  • kształcenia i działalności naukowej w uczelniach, szkół i klas z obcym językiem wykładowym lub dwujęzycznych, nauczycielskich kolegiów języków obcych, nauczania innych przedmiotów oraz szkół doktorskich i działalności naukowej w innych podmiotach, jeżeli jest to zgodne z przepisami szczególnymi;
  • twórczości naukowej i artystycznej;
  • zwyczajowo stosowanej terminologii naukowej i technicznej;
  • znaków towarowych, nazw handlowych oraz oznaczeń pochodzenia towarów i usług;
  • norm wprowadzanych w języku oryginału zgodnie z przepisami o normalizacji.

Co grozi za stosowanie obcojęzycznych komunikatów?

Zgodnie z ustawą o języku polskim kara grzywny, z pewnością chcesz jej uniknąć!

Art. 15 ust. 1 Ustawy o języku polskim

Kto na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wbrew przepisom art. 7a, w obrocie z udziałem konsumentów stosuje wyłącznie obcojęzyczne nazewnictwo towarów lub usług albo sporządza wyłącznie w języku obcym oferty, ostrzeżenia i informacje dla konsumentów wymagane na podstawie innych przepisów, instrukcje obsługi, informacje o właściwościach towarów lub usług, warunki gwarancji, faktury, rachunki lub pokwitowania, podlega karze grzywny.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Jeżeli jesteś jedną z tych osób, które opierają przetwarzanie danych osobowych subskrybentów na podstawie zgody, to takim działaniem naruszać również RODO poprzez niezapewnienie osobom, których dane dotyczą łatwego skorzystania z ich uprawnienia w zakresie wycofania zgody na przetwarzanie ich danych osobowych (naruszenie art. 7 ust. 3 oraz art. 12 ust. 1 RODO).

 

 

Art. 7 ust. 3 ostatnie zdanie RODO

Wycofanie zgody musi być tak samo łatwe jak jej wyrażenie.  

Wskazówka

Zweryfikuj swoje komunikaty w procesie zapisu na newsletter. Nie zapomnij również o procesu anulowaniem subskrypcji. 

Pamiętaj język polski ma zastosowanie także do komunikatów pojawiających się na stronie internetowej, np. komunikacie o plikach cookies. 

 

Pamiętaj!

Niniejszy artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny, służy jedynie jako punkt wyjścia i nie stanowi porady prawnej, ani też nie może zostać uznany za świadczenie pomocy prawnej, w tym poradę, opinię prawną, wykładnię prawa lub konsultację prawną w jakiejkolwiek sprawie czy też chęci ich wyrażenia. Zawarte w niniejszej publikacji informacje nie odnoszą się do konkretnego stanu faktycznego.
Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji lub działania należy skonsultować się z radcą prawnym, adwokatem lub specjalistą w danej dziedzinie. Jeśli chcesz skonsultować ze mną dany artykuł – napisz do mnie.

Źródła:

  1. P. Babiarz, Niektóre przepisy ustawy o języku polskim w praktyce
  2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2020.1740 ze zm.)
  3. Ustawa z dnia 7 października 1999 r. (t.j. Dz.U.2021.672). 
Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on print
Print

Pakiet - Konsultacje + wzór - obowiązek informacyjny

Wzór dokumentu - obowiązek informacyjny

Pakiet - wzory związane z upoważnieniem

.