Egzekucja i Windykacja

Radca Prawny Natalia Stojanowska przez ponad 9 lat była związana ze środowiskiem komorników sądowych począwszy od pracy w kancelarii komorniczej, następnie w Izbie Komorniczej, wreszcie, już jako radca prawny, w Currenda Spółka z o.o. z siedzibą w Sopocie odpowiedzialnej za tworzenie oprogramowań wspierających pracę sądów i komorników sądowych. Dzięki doświadczeniu zdobytemu w powyższych instytucjach doskonale zna metodykę pracy komorników sądowych. Mecenas Natalia Stojanowska jest również autorką licznych publikacji z zakresu sądowego postępowania egzekucyjnego, w tym współautorką komentarza do ustawy o komornikach sądowych.

Pomoc prawna w redagowaniu wniosków i pism związanych z postępowaniem egzekucyjnym i zabezpieczającym, a także innych czynności, do który uprawniony jest komornik sądowy. Wsparcie przy przygotowaniu pism takich jak: w wniosek egzekucyjny, wniosek zabezpieczający, skarga na komornika sądowego, zarzuty do planu podziału, wniosek o wyłączenie komornika sądowego, wniosek o sporządzenie spisu inwentarza, wniosek o sporządzenie protokołu stanu faktycznego, a także powództw przeciwegzekucyjnych i innych.

Zastępstwo prawne w postępowaniach egzekucyjnych, zabezpieczających, nieegzekucyjnych. Pomoc prawna świadczona jest zarówno na rzecz wierzycieli w celu skutecznej realizacji tytułów, jak również na rzecz dłużników, małżonka dłużnika czy osób trzecich celu ochrony ich praw

Szkolenia zarówno stacjonarne, jak i e-learningowe, które kierowane są m.in. do kadrowych, kierowników działów odpowiedzialnych za realizacje zajęć egzekucyjnych, osób zajmujących się windykacją należności oraz innych osób zainteresowanych praktycznymi aspektami skutecznej windykacji i egzekucji. Kancelaria wystawia certyfikaty za udział w szkoleniu.