Tabela honorarium

Honorarium

Porada prawna

Wysokość wynagrodzenia za udzielenie jednorazowej porady prawnej w kancelarii lub przy użyciu urządzeń informatycznych.

Stawka godzinowa

Wysokość wynagrodzenia określona jest każdorazowo na podstawie liczby przepracowanych godzin i stawki za roboczogodzinę.

Wynagrodzenie abonamentowe

Wysokość wynagrodzenia określona jest indywidualnie jako stała stawka miesięczna tytułem obsługi prawnej z uwzględnieniem nakładu pracy i czasochłonności zagadnienia. 

Wynagrodzenie ryczałtowe

Wysokość wynagrodzenia ustalana jest indywidualnie w zależności od nakładu pracy i stopnia skomplikowania sprawy, a także miejsca oraz terminu świadczenia pomocy prawnej.