Ograniczenie odpowiedzialności

Informacje, w tym materiały do pobrania zamieszczone w niniejszym Serwisie, w tym na podstronie oznaczonej jako Blog prawny mają charakter wyłącznie informacyjny i stanowią ogólne wskazówki w sprawach będących przedmiotem zainteresowania. Artykuły umieszczane w zakładce Blog prawny stanowią wyłącznie pogląd autora o charakterze ogólnym i jednocześnie nie stanowią oficjalnego stanowiska Kancelarii. 

Przedmiotowe informacje, w tym materiały do pobrania  nie odnoszą się do konkretnego stanu faktycznego. Stosowanie danych przepisów prawnych może znacznie różnić się w zależności od konkretnych stanów faktycznych. Mając na uwadze dynamicznie zmieniający się stan prawny żadne treści umieszczone w niniejszym Serwisie nie mogą zostać uznane za świadczenie pomocy prawnej, w tym poradę, opinię prawną, wykładnię prawa lub konsultację prawną w jakiejkolwiek sprawie.

Treści zawarte na niniejszej stronie internetowej mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą zastępować profesjonalnych porad czy usług prawnych. Pomiędzy autorem Bloga a osobą zapoznającą się jego treścią nie powstaje relacja klient – prawnik. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji lub działania należy skonsultować się z radcą prawnym, adwokatem lub specjalistą w danej dziedzinie. Jeśli chcesz skonsultować ze mną dany artykuł – napisz do mnie.

Autor bloga dokłada wszelkich starań, aby informacje tam zawarte były aktualne i pochodziły z aktualnych źródeł. Niemniej jednak Kancelaria Radcy Prawnego Natalia Stojanowska nie odpowiada za jego treść w jakimkolwiek zakresie, a w szczególności za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną zastosowaniem, lub brakiem zastosowania się do niej, jakiekolwiek błędy czy pominięcia.

Wszelkie materiały umieszczane na stronie internetowej www.stojanowska.com oraz jej podstronach są aktualne na dzień ich zamieszczenia, chyba, że wskazano inaczej.  

Jednocześnie autor zastrzega sobie prawo do zmiany treści w szczególności w sytuacji pojawienia się pomyłki, pominięcia, zmiany prawa, orzecznictwa oraz praktyki sądów lub organów administracji.

Wszelkie materiały umieszczane na moim mojej stronie stanowią przedmiot praw autorskich i nie wyrażam zgody na ich kopiowanie w całości lub w części bez mojej wyraźnej i uprzednio wyrażonej zgody. 

W Serwisie mogą pojawić się linki odsyłające do innych stron internetowych, w tym linki afiliacyjne podchodzące od partnerskich sieci. Będą one otwierać się w nowym oknie przeglądarki lub w tym samym oknie. Administrator  i wlaściciel witryny nie ma nad nimi kontroli i nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony internetowe. Administrator każdorazowo zachęca do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tychże stron.

Data ostatniej aktualizacji: 29.12.2020 r.