Prawo Cywilne

Prawo cywilne stanowi jedną z najczęściej stosowanych dziedzin prawa. Radca Prawny Natalia Stojanowska specjalizuje się w redagowaniu i opiniowaniu umów, porozumień, wezwań do zapłaty, pozwów o zapłatę, a także przygotowywaniu opinii prawnych. Wsparcie na każdym etapie postępowania, zarówno przedsądowym, sądowym, jak i egzekucyjnym.

Pomoc prawna w redagowaniu i opiniowaniu umów, porozumień, regulaminów, a także wsparcie podczas negocjacji tychże dokumentów.

Przygotowanie opinii prawnej w ramach, której zostaje przedstawione stanowisko na sprawę rozpatrywaną przed sądem lub innym organem, z uwzględnieniem przedstawionych dowodów w danym postępowaniu. W ramach opinii prawnej przedstawiane są propozycje działań pozwalających doprowadzić Klienta do założonego celu. Analiza i kwalifikacja konkretnego stanu faktycznego, w tym dokumentów, tj. umowy, oświadczenia, porozumienia czy regulaminów.

W ramach świadczenia pomocy prawnej redagowane są wszelkie pisma, w tym pisma procesowe, na każdym etapie postępowania, w tym pozwy (np. pozew o zapłatę, eksmisję, o wydanie), wnioski (np. wniosek o dział spadku, stwierdzenie nabycia spadku, zniesienie współwłasności itp.), apelacje, zażalenia, skargi.

Zastępstwo prawne przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi, organami administracji publicznej w sprawach z zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa administracyjnego, prawa pracy, rodzinnego, sportowego, prawa spółek i medycznego.