Prawo Ochrony Danych Osobowych

Radca Prawny Natalia Stojanowska ukończyła studia podyplomowe z zarządzania bezpieczeństwem informacji. Dodatkowo, po pozytywnym zdaniu egzaminów organizowanych przez TÜV NORD Polska uzyskała uprawnienia Menadżera Bezpieczeństwa Informacji oraz Audytora (Auditora) Wewnętrznego Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001. W ramach praktyki mecenas Natalia Stojanowska była członkiem zespołu Prawnego i Compliance odpowiedzialnego za dostosowanie jednej z polskich spółek informatycznych do przepisów RODO, za co w 2018 r. otrzymała nagrodę. Mecenas Natalia Stojanowska jest członkiem Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych. 

Wsparcie wdrożeniowe przepisów o ochronie danych osobowych w organizacji. Analiza przetwarzania danych osobowych pod względem zgodności przepisów, szacowanie ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych, dobieranie zabezpieczeń adekwatnych do istniejących zagrożeń oraz opracowanie odpowiednich procedur wewnętrznych i wymaganej dokumentacji.

Audyt ochrony danych osobowych zarówno w całej organizacji, jak w wybranych działach czy obszarach działania. Weryfikacja istniejących procedur oraz dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych.

Usługa Inspektora Ochrony Danych, który odpowiada za utrzymanie w Państwa organizacji zgodności z RODO, w tym bieżące informowanie o obowiązkach wynikających z przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych, szkolenia personelu, prowadzenie konsultacji i udzielanie zaleceń, współpraca z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, pełnienie funkcji punktu kontaktowego we wszelkich sprawach związanych z ochronę danych osobowych.

Usługa przedstawiciela administratora danych osobowych/podmiotu przetwarzającego dla podmiotów niemających swojej jednostki organizacyjnej na terenie Unii Europejskiej, do których zastosowanie mają przepisy RODO. Punkt kontaktowy dla organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także osób, których dane są przetwarzane.

Zastępstwo przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz w innych sprawach związanych z ochroną danych osobowych. Wsparcie przy tworzeniu i składaniu skarg do PUODO.

Szkolenia zarówno stacjonarne, jak i e-learningowe. Szkolenia kierowane są zarówno do nowo zatrudnionych pracowników, poszczególnych działów, a także Inspektorów Ochrony Danych lub pełnomocników do spraw Ochrony Danych. Kancelaria wystawia certyfikaty za udział szkoleniach.