69,00

Produkt stanowi wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wraz z komentarzami ułatwiającymi jego wypełnienie. Plik jest edytowalny w formacie doc.

Kategorie: ,

Opis

Zgodnie z RODO każda osoba działająca z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego i mająca dostęp do danych osobowych przetwarzają je wyłącznie na polecenie administratora, chyba, że wymaga tego prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego.