Skip to content

Publikacje i Wystąpienia

Menu
 1. Instytucja konkubinatu na tle prawa polskiego, Ogólnopolskie Pismo Studentów i Doktorantów Nauk Prawnych, nr 4(4)/2009.
 2. Orzeczenia prawnie nieistniejące, Ogólnopolskie Pismo Studentów i Doktorantów Nauk Prawnych, nr 2(6)/2010.
 3. Zenon Knypl, Eksmisja i prawa człowieka. Wykonywanie eksmisji z lokali mieszkalnych. Wyd. Currenda, Sopot 2012, (recenzja książki), Nowa Currenda, nr 5/2012, s. 202.
 4. Wydanie rzeczy ruchomej należącej do dłużnika znajdującej się we władaniu osoby trzeciej, Nowa Currenda nr 2/189/297/2012.
 5. Wniosek o wszczęcie egzekucji na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego oraz obowiązek wykazania umocowania przez pełnomocnika wierzyciela w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego, Nowa Currenda, nr 3/190/298/2012.
 6. Ekspektatywa, Przegląd Prawa Egzekucyjnego, nr 1/2012.
 7. Nowelizacja postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego, Nowa Currenda nr 5/192/298/2012.
 8. Nowe formy zabezpieczenia w postępowaniu egzekucyjnym, Nowa Currenda, nr 7/194/302/2012.
 9. Etyka zawodowa aplikanta komorniczego, Nowa Currenda, nr 7/194/302/2012.
 10. Międzynarodowa Konferencja „Zawód komornika wczoraj, dziś, jutro” – Karpacz 28-31 maja 2012, Nowa Currenda, nr 6/193/301/2012.
 11. Trzeci Kongres Zarządzania Wierzytelnościami (sprawozdanie), Nowa Currenda nr 12/199/307/2012.
 12. Reorganizacja sądów rejonowych, Nowa Currenda, nr 12/199/307/2012.
 13. Egzekucja należności zasądzonych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, Nowa Currenda, nr 3/202/310/2013.
 14. Odpowiedzialność karna komornika sądowego za ujawnienie tajemnicy zawodowej, Nowa Currenda, nr 5/2013.
 15. Szkolenia, szkolenia, szkolenia…- relacja ze szkolenia Izby Komorniczej w Gdańsku, Nowa Currenda, nr 6/205/313/2013.
 16. Recenzja: Komentarz do ustawy o komornikach sądowych i egzekucji – autorzy: Zenon Knypl, Zbigniew Merchel, wyd. 4, Warszawa 2013 r., Nowa Currenda.
 17. Protokół stanu faktycznego, Nowa Currenda, nr 8/207/315/2013.
 18. Obowiązek wydania postanowienia o przekazaniu sprawy w trybie art. 773.1 k.p.c., Nowa Currenda, nr 10/209/317/2013.
 19. Wniosek o udzielenie pomocy lub asysty, Nowa Currenda, nr 10/209/317/2013.
 20. Sprzedaż przedmiotów ulegających szybkiemu zniszczeniu, Nowa Currenda, nr 10/209/317/2013.
 21. Sprawozdanie z Sympozjum Naukowego, Nowa Currenda, nr 1/2014.
 22. Egzekucja grzywien, Nowa Currenda, nr 3/2014.
 23. V Seminarium Ośrodka Naukowo-Szkoleniowego przy Krajowej Radzie Komorniczej, Nowa Currenda, nr 4/2014.
 24. VI ogólnopolskie seminarium dyskusyjne Ośrodka Naukowo-Szkoleniowego przy Krajowej Radzie Komorniczej, Nowa Currenda, nr 5/2014.
 25. Ogólnopolskie szkolenie komorników sądowych, Karpacz, 14-15 maja 2014 r. (wybrane wykłady, cz. I), Nowa Currenda, nr 6/2014.
 26. Ogólnopolskie szkolenie komorników sądowych, Karpacz, 14-15 maja 2014 r. (wybrane wykłady, cz. II), Nowa Currenda, nr 7/2014, Sopot 2014.
 27. Założenia projektu nowej ustawy o komornikach sądowych – Warszawa, 21 października 2013 r. (cz. I), Nowa Currenda, nr 8/2014.
 28. Założenia projektu nowej ustawy o komornikach sądowych – Warszawa, 21 października 2013 r. (cz. II), Nowa Currenda, nr 9/2014.
 29. Założenia projektu nowej ustawy o komornikach sądowych – Warszawa, 21 października 2013 r. (cz. III), Nowa Currenda, nr 10/2014.
 30. Nowe książki prawnicze. Zenon Knypl, Eksmisja a prawa człowieka. Recenzja, Nowa Currenda – Dodatek naukowy, ISSN 1508-0641, 2015.
 31. Prawo do przyjmowania spraw z wyboru spoza rewiru nagrodą dla komornika za efektywne i skuteczne działanie, Nowa Currenda, nr 3/2015.
 32. Nowe książki prawnicze. Arkadiusz Cudak, Skarga na czynności komornika. Recenzja, Nowa Currenda, nr 3/2015.
 33. Recenzja monografii dr. Marcina Uliasza Postępowanie w sprawach o zabezpieczenie spadku, spis inwentarza i wykaz inwentarza, Wolters Kluwer 2016, Przegląd Prawa Egzekucyjnego, nr 9/2016.
 34. Glosa do postanowienia Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 12 kwietnia 2013 r., III Cz 308/13, Nowa Currenda – Dodatek naukowy, nr 1/2016.
 35. Dwugłos w sprawie przejęcia kancelarii przez zastępcę komornika, Nowa Currenda – Dodatek naukowy, nr 1/2015 (współautor; wspólnie z SSA w stanie spoczynku Z. Knyplem).
 36. Monitor Postępowania Egzekucyjnego – narzędzie stworzone z myślą o komornikach sądowych, Nowa Currenda – Dodatek praktyczny, 1/2018.
 37. Życiorys Sędziego Zenona Knypla (1934–2016) [w:] Księga pamiątkowa ku czci Zenona Knypla, red. G. Sikorski, Z. Szczurek, wyd. Currenda, Sopot 2017, s. 397.
 38. Wynagrodzenie zastępcy komornika powołanego na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, Przegląd Prawa Egzekucyjnego, nr 8/2017.
 39. Ustawa o komornikach sądowych. Komentarz, red. G. Sikorski, wyd. Currenda, Sopot 2019 (współautor).
 40. Rejestr czynności przetwarzania, Nowa Currenda, nr 3/2018.
 41. Ulga prorodzinna jako przedmiot egzekucji sądowej, Nowa Currenda – Dodatek naukowy, nr 1/2019.
 42. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez komorników i asesorów komorniczych, Nowa Currenda, nr 5/2019.
 43. Opinia prawna z zakresu zasad wykonywania zawodu i zasad etyki komornika (egzamin komorniczy), Nowa Currenda, nr 6/2019.
 44. Postanowienie o kosztach, Nowa Currenda, nr 7/2019.
 45. Obowiązki patrona aplikanta komorniczego, Nowa Currenda, nr 10/2019.
 46. Zawieszenie aplikanta komorniczego w czynnościach, Nowa Currenda, nr 11/2019.
 47. Asesorzy jako członkowie samorządu, Nowa Currenda, nr 1/2020.
 48. Praca zdalna, Nowa Currenda, nr 5/2020.
 49. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego przez komornika sądowego wskutek siły wyższej, Nowa Currenda, nr 5/2020.
 50. Wykonywanie kopii zapasowej w kancelarii komorniczej, Nowa Currenda, nr 6/2020.
 51. Problematyka zryczałtowanych kosztów utrwalania czynności odbywających się poza kancelarią oraz przechowywania zapisy obrazu i dźwięku (niepub.).
 52. Obowiązek stosowania przez komornika najmniej uciążliwego sposobu egzekucji, Nowa Currenda, nr 7/2020.
 53. Zawieszenie oraz umorzenie postępowania na wniosek strony, Nowa Currenda, nr 7/2020.
 54. Szczegółowe zasady prowadzenia biurowości, rachunkowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych. Komentarz, red. M. Jaranowski, N. Stojanowska, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2021.
 55. Jak legalnie wysłać newsletter?, Lider Branży Edukacyjnej, nr IV/2021.
 56. Analiza instytucji sabbatical na tle prawa polskiego, MoP, nr 4/2021.
 57. Konkurs jako forma promocji gabinetu kosmetycznego na portalach społecznościowych, Aesthetic Cosmetology, ACM 4/2021.

Publikacje (wersja elektroniczna)

 1. Możliwość reklamy działalności lekarzy w obszarze medycyny estetycznej a ograniczenia reklamy lekarzy, Aesthetic Business. Portal Informacyjno-Branżowy, 2023.
 2. Zakres obowiązku informacyjnego w przypadku zabiegów medycyny estetycznej, Aesthetic Business. Portal Informacyjno-Branżowy, 2023.
 3. Treści edukacyjne jako forma promocji gabinetu kosmetologicznego, Aesthetic Business. Portal Informacyjno-Branżowy, 2023.
 4. Zakaz reklamy a publikowanie wideo z zabiegów w mediach społecznościowych, Aesthetic Business. Portal Informacyjno-Branżowy, 2023.
 5. Publikowanie opinii klientów dotyczących usług z użyciem wyrobu medycznego, Aesthetic Business. Portal Informacyjno-Branżowy, 2023.
 6. Oferta handlowa a zakaz reklamy wyrobów medycznych, Aesthetic Business. Portal Informacyjno-Branżowy, 2023.
 7. Rejestr BDO a gabinet kosmetyczny, Aesthetic Business. Portal Informacyjno-Branżowy, 2023.
 8. Pracownik odchodzi z klientami? 4 metody zabezpieczenia bazy klientów, Aesthetic Business. Portal Informacyjno-Branżowy, 2023.  
 9. Błąd w sztuce… czyli odpowiedzialność prawna za nieudany zabieg kosmetyczny, Aesthetic Business. Portal Informacyjno-Branżowy, 2023.  
 10. Niedozwolone postanowienia w regulaminach salonów beauty,  Aesthetic Business. Portal Informacyjno-Branżowy, 2022.  
 11. Reklama wyrobów stosowanych w medycynie estetycznej, Aesthetic Business. Portal Informacyjno-Branżowy, 2022. 
 12. Rekomendacje Prezesa UOKiK dotyczące oznaczania treści reklamowych w mediach społecznościowych, Aesthetic Business. Portal Informacyjno-Branżowy, 2022. 
 13. Wykorzystanie wizerunku pracownika lub klienta w branży beauty, Aesthetic Business. Portal Informacyjno-Branżowy, 2022. 
 14. Konkurs jako forma promocji gabinetu kosmetologicznego na portalach społecznościowych, Aesthetic Business. Portal Informacyjno-Branżowy, 2022. 
 15. Konkurs w social mediach. Jak przeprowadzić go zgodnie z prawem, e-book, lipiec 2021, self publishing.
 16. Jak zarabiać legalnie bez firmy? Działalność nierejestrowana, I. Czaplewska (współautor) e-book, sierpień 2020, self-publishing
 17. Jak wdrożyć RODO w kancelarii? [w:] Twoja własna indywidualna kancelaria. Jak ją założyć, A. Światłoń (red.), Kraków 2020, self-publishing.
 18. Czy ebooka zaprojektowanego w Canva można sprzedawać?, Nieshablonowy Shablon, 20.01.2021.
 19. Konkurs jako forma promocji gabinetu kosmetologicznego na portalach społecznościowych, Aestetic Business, 03.10.2022.
 20. Te rzeczy nie powinny znaleźć się w regulaminach salonów beauty, Aestetic Business, 11.10.2022.
 21. Pracownik odchodzi z klientami? 4 metody zabezpieczenia bazy klientów, Aestetic Business, 2.11.2022.
 22. Reklama wyrobów stosowanych w medycynie estetycznej na nowych zasadach, Aestetic Business, 10.11.2022.
 23. Rekomendacje Prezesa UOKiK dotyczące oznaczania treści reklamowych w mediach społecznościowych, Aestetic Business, 21.11.2022.
 24. Wykorzystywanie wizerunku pracownika lub klienta w branży beauty, Aestetic Business, 22.12.2022.
 25. Prawne aspekty newslettera [w:] Strategia dochodowego Newslettera. Jak pisać, żeby chcieli czytać u zostać Twoim klientem, Marta Idczak (współautor) e-book, styczeń 2023, self-publishing.
 26. Dyrektywa cyfrowa i towarowa a regulamin sklepu, AtomStore, 21.01.2023.
 27. Jak zorganizować konkurs w mediach społecznościowych zgodnie z prawem, Kobiety przy kawie.
 28. Profilowanie dłużników w kancelarii komorniczej. Czy komornik profiluje dłużników?, RODOInformator 12/2019.
 29. Do których procesów występujących w kancelarii komorniczej należy przeprowadzić DPIA?, RODOInformator 11/ 2019.
 30. Prawo dostępu do informacji objętych tajemnicą prawnie chronioną, RODOInformator 2019.
 31. Problematyka retencji danych w kancelarii komorniczej, RODOInformator 08/2019.
 32. Odpowiedzialność administracyjnoprawna komornika sądowego jako administratora danych osobowych, RODOInformator 08/2019.
 33. Wpływ ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 na obowiązku informacyjne komornika sądowego, RODOInformator 2019.
 34. Kwalifikacje osoby wyznaczonej na Inspektora Ochrony Danych, RODOInformator 06/2018.
 35. Odpowiedzialność odszkodowawcza administratora danych lub podmiotu przetwarzającego za naruszenie w zakresie ochrony danych osobowych, RODOInformator 05/2018.
 36. Analiza prawna statusu Inspektora Ochrony Danych Osobowych w świetle RODO, RODOInformator 03/2018.
 37. 7 podstawowych zasad przetwarzania danych osobowych w świetle RODO, RODOInformator 02/2018.
 38. Outsourcing usług w kancelarii komorniczej a RODO, RODOInformator 04/2019.
 39. Podstawowe obowiązki administratora danych osobowych w świetle Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych, RODOInformator 02/2018.
 40. Analiza ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych w świetle RODO, RODOInformator 05/2018.
 41. Przetwarzanie danych osobowych na innej podstawie niż umowa, RODOInformator 04/2018.

Wypowiedzi eksperckie

 1. Własność intelektualna w branży beauty, – radzi Natalia Stojanowska, Aesthetic Business. Portal Informacyjno-Branżowy, 2023.  
 2. #JAKZAŁOŻYĆKANCELARIĘ. Historie prawdziwe. A. Światłoń, Myślenice, 2023, e-book, self-publishing.
 3. Konkursy [w:] Promocja? Tak, poproszę!, K. Bieńkowska, e-book, self-publishing.
 4. Rozmowa z LexFM na temat studiów LL.M. w USA, 2022.
 5. Prawnik w USA, cz. I, Wprawne opowieści, 2022 [wideo].
 6. Prawnik w USA, cz. II, Wprawne opowieści, 2022 [wideo].
 7. Dyrektywa Omnibus – nowe zasady dla wszystkich sprzedawców w Unii Europejskiej [w:] 5 kroków do skutecznej sprzedaży zagranicznej w e-commerce.Jak rozpocząć sprzedaż międzynarodową i osiągnąć sukces, AtomStore, e-book, 2022.
 8. Czy możesz wymagać zdjęcia w CV kandydata do pracy? [w:] Nie tylko Twój pracownik ma prawa. 15 pytań, na które musisz znać odpowiedź, by bronić swoich praw, I. Kaźmierczak-Kamiennik, 2022.
 9. Konkursy [w:] Prawo twórców internetowych, czyli co każdy kto jest aktywny w sieci wiedzieć powinien, M. Niewelt, M. Kanoniak, 2021.
 10. Działalność nierejestrowana, Sumarowska rozwija biznesy [podcast], 2021.
 11. Konkursy w social mediach – jak organizować je zgodnie z prawem, Sumarowska rozwija biznesy [podcast], 2021.
 12. Jak legalnie działać na Instagramie, Przerwa z Kocurem [podcast], 2021.
 13. Poważny Pan Adwokat, Słodka Adwokatka, Marketing Prawniczy, nr 4/2020.

Prelekcje

 1. Czy ukończone studia prawnicze w Polsce dają możliwość pracy za granicą, ELSA Kraków, 14.11.2022.
 2. Student prawa za granicą – prawo w USA a prawo w Polsce, ELSA Rzeszów, 07.04.2022.
 3. Prawne aspekty organizacji konkursów w social mediach, Koło Naukowe Prawa Handlowego Uniwersytet Stanisława Wyszyńskiego w Warszawie, 2021.
 4. Jak ogarnąć RODO w małej firmie, Konferencja pt. „Bądź Bezpieczna tej jesieni”, 2020.

Inicjatywy Społeczne

 1. Dzień Radcy Prawnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku (panelistka Q&A dotyczących różnych form wykonywania zawodu radcy prawnego, 18.04.2023).
 2. II edycja Hack4Law Technologie i prawo (mentorka, 14-16.10.2022).
 3. I edycja Hack4Law Technologie i prawo (mentorka, 1-3.10. 2021).
 4. Zakupy podczas pokazów handlowych, Uniwersytet III wieku, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański w Gdańsku (prelegentka, 17-18.10.2021).