Skip to content

POLITYKA PRYWATNOŚCI – skrócona wersja 

Ta strona prezentuje trzy najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych. Pełna treść polityki prywatności znajduje się tutaj. 

Data ostatniej aktualizacji: 14.11.2023 r. 

ADMINISTRATOR 

Administratorem danych osobowych jest Natalia Stojanowska, NIP: 7422025606. 

Dane kontaktowe:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Natalia Stojanowska, ul. Armii Krajowej 86/4, 83-110 Tczew 
 • adres e-mail: kontakt@stojanowska.com
 • tel. + 48 570617836 lub +48 795385712

TWOJE PRAWA 

Użytkownikowi przysługują następujące prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych osobowych 
 • prawo żądania sprostowania danych
 • prawo otrzymania kopii danych
 • prawo do usunięcia danych 
 • prawo do ograniczenia przetwarzania 
 • prawo do przenoszenia danych 
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 • prawo do wycofania zgody 
 • prawo do wniesienia skargi. Skargę należy złożyć do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Uprawnienia Użytkownika nie są bezwzględne i nie przysługują w odniesieniu do wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych. 

W celu realizacji swoich praw Użytkownik może zwrócić się do Administratora za pośrednictwem:

 •  poczty elektronicznej kontakt@stojanowska.com 
 • pocztą tradycyjną na adres: Kancelaria Radcy Prawnego Natalia Stojanowska, ul. Armii Krajowej 86/4, 83-110 Tczew, NIP: 7422025606

 wskazując zakres swoich żądań.

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH 

Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora:

 1. na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu:
  • zapisywania danych w funkcjonalnych, analitycznych plikach cookie, wykorzystywania plików cookie do prawidłowego funkcjonowania Serwisu i jego podstron, a także gromadzenia danych z Serwisu;
  • wydawania opinii o produkcie lub usłudze;
  • kontaktu telefonicznego, mailowego lub za pośrednictwem aplikacji do komunikacji na odległość – w zakresie danych osobowych innych niż dane osobowe zwykłe;
  • udziału w webinarze lub szkoleniu online;
 1. z uwagi na niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy lub podjęcie działań na żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w celu:
  • zapisywania danych w niezbędnych plikach cookie, wykorzystywania plików cookie do prawidłowego funkcjonowania Serwisu i jego podstron, a także gromadzenia danych z Serwisu;
  • świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania treści gromadzonych w Serwisie,
  • kontaktu telefonicznego, mailowego lub za pośrednictwem aplikacji do komunikacji na odległość;
  • przesyłania oferty usług lub produktów Administratora;
  • przyjęcia i realizacji złożonego zamówienia, wykonania usługi lub realizacji zawartej umowy;
  • rozpatrzenia reklamacji lub odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
  • wykonania usługi lub realizacji zawartej umowy.
 1.  z uwagi na konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celu:
  • zapewnienia rozliczalności i wykazania spełnienia obowiązków nałożonych na Administratora przepisami prawa, w tym tworzenia rejestrów i innej dokumentacji wynikającej z RODO;
  • rozpatrzenia reklamacji lub odstąpienia od umowy zawartej na odległość;
  • wystawienia faktury, rachunku lub spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów podatkowo-rachunkowych, w tym w celach archiwalnych.
 1. prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu:
  • zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu oraz zarządzania Serwisem, w tym poprawy jego funkcjonalności i wydajności działania;
  • tworzenia baz danych;
  • obsługi konta w portalu Instagram pod nazwą „kancelaria.stojanowska”, konta w portalu LinkedIn pod nazwą „Natalia Stojanowska” i wchodzenia w interakcje z użytkownikami tych miejsc w mediach społecznościowych;
  • obsługi strony internetowej (fanpage) w portalu Facebook pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Natalia Stojanowska (“kancelaria.natalia.stojanowska”) i wchodzenia w interakcje z użytkownikami tego fanpage;
  • prowadzenia badań i analiz Serwisu, między innymi pod kątem funkcjonalności i poprawy jego działania, a także satysfakcji z oferowanych usług i produktów;
  • kontaktowania się z Użytkownikami, w szczególności w celu uzyskania informacji zwrotnej o zakupionym produkcie lub usłudze;
  • przechowywania nieopłaconych zamówień;
  • ochrony praw Administratora polegającym na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami;
  • statystycznym i analitycznym, w tym prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, preferencji Użytkowników w celu poprawy stosowanych funkcjonalności Serwisu;
  • przechowywania danych dla celów archiwalnych i dowodowych, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą posłużyć do wykazania faktów.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, wykorzystywania plików cookie oraz innych technologii w trakcie korzystania ze strony internetowej www.stojanowska.com zostały opisane w pełnej wersji Polityki prywatności kliknij tutaj.

PRAWA AUTORSKIE

Podoba Ci się ten regulamin? Nie kopiuj go. Ten dokument oraz wszystkie informacje umieszczone na tej stronie są objęte prawonoautorską ochroną. Jeżeli chcesz mieć identyczny regulamin na swojej stronie, kup jego wzór na www.tudzialprawny.pl/sklep lub napisz do mnie na kontakt@stojanowska.com.