Współadministrator danych osobowych

Współadministrator danych osobowych RODO w mediach społecznościowych Data wpisu: 06.06.2020 r.  Data aktualizacji: 26.08.2022 r.  Współadministrator danych osobowych to inaczej administrator, który wspólnie z innym administratorem ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (art. 26 ust. 1 RODO). Aby można było mówić o współadministrowaniu musi być co najmniej dwóch administratorów. Tyle jeżeli chodzi o definicję

Więcej