Zgoda

Zgoda  Art. 4 pkt 11 RODO „Zgoda” osoby, której dane dotyczą, oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych. Zgoda to jedna z przesłanek zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych. Zgodna powinna być: Dobrowolna Konkretna Świadoma Jednoznaczna Aby można było mówić o zgodnym z prawem przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, wyrażona

Więcej