Niedozwolone klauzule umowne

Niedozwolone klauzule umowne Rozszerzenie ochrony konsumenckiej Czy klauzule niedozwolone dotyczą przedsiębiorców? Do 31 grudnia 2020 r. klauzule abuzywne dotyczyły umów zawieranych z konsumentami. Obowiązujące od 1 stycznia 2021 r. zmiany prawne zmieniły ten stan rzeczy i wprowadziły zakaz stosowania niedozwolonych postanowień umownych wobec trzeciej kategorii klienta zwanego przedsiębiorcą na prawach konsumenta. Wprowadzone zmiany wymusiły na przedsiębiorcach, w szczególności tych, których głównym kanałem sprzedaży jest sklep online, dostosowanie

Więcej