Nowelizacja KPC – odrębne postępowanie w sprawach z zakresu własności intelektualnej

W dniu 19 lutego 2020 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 poz. 288; druk sejmowy 45).  Ustawa wprowadza, oprócz kolejnej zmiany w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego, także zmiany w 20 ustawach, które stanowią niejako konsekwencję zmian wniesionych do Kodeksu postępowania cywilnego, m.in. w: ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

Więcej