Naruszenie ochrony danych osobowych

Naruszenie ochrony danych osobowych Art. 4 pkt 12 RODO „Naruszenie ochrony danych osobowych” oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych. Kiedy mamy do czynienia z naruszeniem ochrony danych osobowych? musi nastąpić naruszenie bezpieczeństwa – umyślne lub nieumyślne efektem naruszenia bezpieczeństwa

Więcej