Terytorialny zasięg stosowania RODO

Terytorialny zasięg stosowania RODO W dobie XXI w., gdzie dostęp do Internetu jest praktycznie wszędzie, a bloga może założyć każdy i to z każdego miejsca na świecie, bardzo ważne znaczenie mają przepisy o charakterze terytorialnym. Większość twórców internetowych już wie, że pomimo tego, że RODO nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych przez osobę fizyczną w ramach czynności o czysto osobistym lub domowym charakterze (art. 2 ust. 2 pkt c) RODO), to w większości

Więcej