Organ nadzorczy, którego sprawa dotyczy

Organ nadzorczy, którego sprawa dotyczy Art. 4 pkt 22 RODO „Organ nadzorczy, którego sprawa dotyczy” oznacza organ nadzorczy, którego dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ponieważ: a)administrator lub podmiot przetwarzający posiadają jednostkę organizacyjną na terytorium państwa członkowskiego tego organu nadzorczego; b)przetwarzanie znacznie wpływa lub może znacznie wpłynąć na osoby, których dane dotyczą, mające miejsce zamieszkania w państwie członkowskim tego organu nadzorczego; lub c)wniesiono do niego

Więcej

Organ nadzorczy

Organ nadzorczy Art. 4 pkt 21 RODO „Organ nadzorczy” oznacza niezależny organ publiczny ustanowiony przez państwo członkowskie zgodnie z art. 51 [RODO]. Kim jest organ nadzorczy?   To niezależny organ publiczny ustanowiony przez państwo członkowskie na warunkach określonych przepisami RODO. Każde państwo członkowskie UE ma obowiązek ustanowić niezależny organ nadzorczy. Organy nadzorcze są organami publicznymi, które są powoływane zgodnie z przepisami krajowymi. W Polsce jest

Więcej