Państwo trzecie

Państwo Trzecie Nie. To nie jest Trzeci Świat. Większość z nas wie, że Stany Zjednoczone Ameryki uważane jest za państwo trzecie w rozumieniu RODO. Jednak mało kto zdaje sobie sprawę, że państwem trzecim jest także Szwajcaria, Kanada czy Japonia. Państwo trzecie to inaczej państwo spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Co to jest Europejski Obszar Gospodarczy? Europejski Obszar Gospodarczy jest to strefa wolnego handlu i wspólny rynek, obejmujące państwa

Więcej