Czysto osobisty lub domowy charakter przetwarzania danych osobowych – na przykładzie bloga osobistego

Czysto osobisty lub domowy charakter przetwarzania danych osobowych – na przykładzie bloga osobistego Aktualizacja techniczno-wizualna 15.04.2021 r.  Przepisy o ochronie danych osobowych – zarówno unijne, jak i krajowe, nie są nowością, mimo to cały czas pojawiają się wątpliwości przy ich stosowaniu. Temat ochrony danych osobowych powraca jak bumerang, z uwagi na wielocyfrowe kary administracyjne, nakładane przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. RODO, jak każde inne

Więcej