Podmiot przetwarzający

Podmiot przetwarzający Definicja art. 4 pkt 8 RODO „Podmiot przetwarzający” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora. Kim właściwie jest podmiot przetwarzający? Podmiot przetwarzający to uczestnik procesu przetwarzania. Na temat pojęcia przetwarzania możesz poczytać tutaj. Krąg podmiotów, które mogą być uznane za podmiot przetwarzający jest bardzo szeroki. Może to być zarówno

Więcej