Publikacje

Publikacje Wydanie rzeczy ruchomej należącej do dłużnika znajdującej się we władaniu osoby trzeciej, Nowa Currenda nr 2/189/297/2012, Sopot 2012. Wniosek o wszczęcie egzekucji na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego oraz obowiązek wykazania umocowania przez pełnomocnika wierzyciela w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego, Nowa Currenda nr 3/190/298/2012, Sopot 2012. Ekspektatywa, Przegląd Prawa Egzekucyjnego, nr 1/2012, Sopot 2012. – 2 punkty Nowelizacja postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego, Nowa Currenda nr 5/192/298/2012, Sopot

Więcej