Organ nadzorczy

Organ nadzorczy Art. 4 pkt 21 RODO „Organ nadzorczy” oznacza niezależny organ publiczny ustanowiony przez państwo członkowskie zgodnie z art. 51 [RODO]. Kim jest organ nadzorczy?   To niezależny organ publiczny ustanowiony przez państwo członkowskie na warunkach określonych przepisami RODO. Każde państwo członkowskie UE ma obowiązek ustanowić niezależny organ nadzorczy. Organy nadzorcze są organami publicznymi, które są powoływane zgodnie z przepisami krajowymi. W Polsce jest

Więcej