Dane genetyczne

Dane genetyczne Art. 4 pkt 13 RODO „Dane genetyczne” oznaczają dane osobowe dotyczące odziedziczonych lub nabytych cech genetycznych osoby fizycznej, które ujawniają niepowtarzalne informacje o fizjologii lub zdrowiu tej osoby i które wynikają w szczególności z analizy próbki biologicznej pochodzącej od tej osoby fizycznej. Czym są dane genetyczne? Dane genetyczne dotyczą cech, które zostały odziedziczone lub nabyte. Cechy te muszą ujawniać niepowtarzalne informacje o danej

Więcej