Dyskryminacja ze względu na płeć

Dyskryminacja ze względu na płeć na przykładzie dyskryminacji kobiet 1 marca obchodzimy dzień bez dyskryminacji i choć mamy XXI w. ciężko twierdzić, że nie ma dyskryminacji na świecie.  Czym jest dyskryminacja ze względu na płeć? Dyskryminacja ze względu na płeć oznacza nierówne traktowanie osoby ze względu na jej przynależność do danej płci, które nie jest uzasadnione obiektywnymi przesłankami. Z dyskryminacją ze względu na płeć mamy do czynienia także wówczas, gdy kobieta dyskryminuje inne kobiety lub mężczyźni dyskryminują innych

Więcej