Kara pieniężna za przeprowadzenie loterii promocyjnej bez wymaganego zezwolenia