Kara pieniężna za przeprowadzenie loterii promocyjnej

Konkurs w social mediach

Kara pieniężna - administracyjna kara pieniężna

Czy zastanawiałeś się kiedyś jaką (administracyjną) karę pieniężną możesz otrzymać za to, że zamiast konkursu zorganizowałeś loterię bez wymaganego zezwolenia? Z pewnością jest to bardzo ważne, jeśli prowadzisz własne media społecznościowe! Konkurs w social mediach oraz loteria muszą spełniać konkretne wymagania prawne. W przeciwnym wypadku zostanie nałożona na Ciebie kara pieniężna.

Jaka jest kara pieniężna za przeprowadzenie loterii promocyjnej bez zezwolenia?

Otóż za przeprowadzenie loterii promocyjnej bez zezwolenia grozi kara pieniężna w wysokości 5-krotność opłaty za wydanie koncesji lub zezwolenia. W związku z tym, podpowiem Ci, jak zadbać o legalną loterię promocyjną.

Art. 89 ust. 1 pkt 1 Ustawy o grach hazardowych

Karze pieniężnej podlega:

1) urządzający gry hazardowe bez koncesji, bez zezwolenia lub bez dokonania wymaganego zgłoszenia;
 

Art. 89 ust. 4 pkt 1 lit. b Ustawy o grach hazardowych 

Wysokość kary pieniężnej wymierzanej w przypadkach, o których mowa:

1) w ust. 1 pkt 1 – wynosi:

a) w przypadku gier na automatach – 100 tys. zł od każdego automatu,

b) w przypadku gier innych niż określone w lit. a i c – 5-krotność opłaty za wydanie koncesji lub zezwolenia,

c) w przypadku gier urządzanych bez dokonania wymaganego zgłoszenia – do 10 tys. zł;

Z pewnością taka informacja jeszcze za dużo Ci pewnie nie mówi. Hmm… Pięciokrotność opłaty. A ile ta opłata wynosi?

Opłata za wydanie zezwolenia na przeprowadzenie loterii promocyjnej

Opłata za wydanie zezwolenia na zorganizowanie loterii promocyjnej wynosi 10 % wartości puli nagród, nie mniej niż 50% kwoty bazowej. Opłaty zaokrągla się do pełnego złotego. Opłaty, które wynoszą mniej niż 50 groszy pomija się, a kwoty wynoszące 50 groszy i więcej podwyższa się do pełnych złotych.

Art.  69 ust. 1 pkt 5 Ustawy o grach hazardowych
1.  Opłata za udzielenie: (..)
5) zezwolenia na urządzanie loterii promocyjnej albo loterii audioteksowej wynosi 10% wartości puli nagród, jednak nie mniej niż 50% kwoty bazowej;
 
 
Art.  69 ust. 4 Ustawy o grach hazardowych
Opłaty zaokrągla się do pełnego złotego w ten sposób, że kwoty wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a kwoty wynoszące 50 groszy i więcej podwyższa się do pełnych złotych.
 

Tymczasem wciąż nie wiadomo, ile wyniesie (administracyjna) kara pieniężna.

Wiemy, że opłata wynosi 10% wartości puli nagród, ale nie mniej niż 50% kwoty bazowej.

W związku z tym, teraz musimy ustalić, ile wynosi kwota bazowa.

Kwota bazowa

Podsumowując kwota bazowa jest równa kwocie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, w drugim kwartale roku poprzedniego. W rzeczywistości wynagrodzenie to wyniosło 5247,12 zł. Dlatego kwota bazowa wynosi 5247,12 zł.  

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w drugim kwartale 2020 r.

 (…) [P]rzeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w drugim kwartale 2020 r. wyniosło 5247,12 zł.

Nareszcie mamy prawie wszystko.

Weźmy pierwszy lepszy konkurs z Instagrama.

Nagrodą w naszym konkursie są trzy planery.

Wartość jednego plannera 120 zł.

Wygrywają 3 losowo wybrane osoby.

W sumie wartość nagród wynosi 360 zł. 

Klasyczny przykład „konkursu” organizowanego w social mediach, który jest loterią promocyjną w rozumieniu ustawy o grach hazardowych.

Pamiętaj!

W konkursie nie ma mowy o losowaniu! Wygrywa najlepsze dzieło lub czynność.

 

kara pieniężna - loteria promocyjna

Kara pieniężna - no to liczymy ile wynosi!

Wartość nagród- 3x 120 zł = 360 zł

10% wartości nagród = 36 zł

50% kwoty bazowej w 2021 r. – 5247,12 zł x 50%= 2 623,585 zł

36 zł jest mniejsze niż 2 623,585 zł, więc ma zastosowanie kwota wyższa. Zaokrąglamy do pełnej złotówki w górę.

2 624 zł w rzeczywistości tyle wynosiłaby opłata za wydanie zezwolenia na przeprowadzenie loterii promocyjnej.

Kara za jego brak, to pięciokrotność tej opłaty.

5 x 2 624 zł = 13 120 zł = administracyjna kara pieniężna

Podsumowując (administracyjna) kara pieniężna w naszym „konkursie” za przeprowadzenie loterii promocyjnej bez wymaganego zezwolenia wyniesie 13 120 zł.

 

Pamiętaj!

Niniejszy artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny, służy jedynie jako punkt wyjścia i nie stanowi porady prawnej, ani też nie może zostać uznany za świadczenie pomocy prawnej, w tym poradę, opinię prawną, wykładnię prawa lub konsultację prawną w jakiejkolwiek sprawie czy też chęci ich wyrażenia. Zawarte w niniejszej publikacji informacje nie odnoszą się do konkretnego stanu faktycznego.
Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji lub działania należy skonsultować się z radcą prawnym, adwokatem lub specjalistą w danej dziedzinie. Jeśli chcesz skonsultować ze mną dany artykuł – napisz do mnie.

Konkurs w social mediach. Jak przeprowadzić go zgodnie z prawem to 137 – stronicowy przewodnik, który krok po kroku:

  • tłumaczy czym jest konkurs w ujęciu prawnym
  • wskazuje o jakich elementach nie można zapominać organizując konkurs
  • uczula na najczęstsze błędy występujące podczas jego organizacji
  • podpowiada co zawrzeć w regulaminie konkursu
  • tłumaczy wymagania formalne i merytoryczne oceny zadania konkursowego
  • wskazuje w jaki sposób dokonać wyboru zwycięskiego dzieła

W e-booku znajdziesz wiele przydatnych wskazówek i przykładów, które pomogą Ci stworzyć Twój własny regulamin konkursu. Z jego pomocą z pewnością zorganizujesz legalny konkurs w social mediach!

konkurs w social mediach - spis treści

Źródła:

1. Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jedn. Dz.U.2020.2094)
2. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w drugim kwartale 2020 r., online
 
Aktualizacja 10.07.2021 r.