Kara pieniężna za przeprowadzenie loterii promocyjnej

Konkurs w social mediach

Czy zastanawiałeś się kiedyś jaką (administracyjną) karę pieniężną możesz otrzymać za to, że zamiast konkursu zorganizowałeś loterię bez wymaganego zezwolenia?

Wysokość kary pieniężnej za przeprowadzenie loterii promocyjnej bez zezwolenia

Otóż za przeprowadzenie loterii promocyjnej bez zezwolenia grozi kara pieniężna w wysokości 5-krotność opłaty za wydanie koncesji lub zezwolenia.

Art. 89 ust. 1 pkt 1 Ustawy o grach hazardowych

Karze pieniężnej podlega:

1) urządzający gry hazardowe bez koncesji, bez zezwolenia lub bez dokonania wymaganego zgłoszenia;
 

Art. 89 ust. 4 pkt 1 lit. b Ustawy o grach hazardowych 

Wysokość kary pieniężnej wymierzanej w przypadkach, o których mowa:

1) w ust. 1 pkt 1 – wynosi:

a) w przypadku gier na automatach – 100 tys. zł od każdego automatu,

b) w przypadku gier innych niż określone w lit. a i c – 5-krotność opłaty za wydanie koncesji lub zezwolenia,

c) w przypadku gier urządzanych bez dokonania wymaganego zgłoszenia – do 10 tys. zł;

Taka informacja jeszcze za dużo Ci pewnie nie mówi. Hmm… Pięciokrotność opłaty. A ile ta opłata wynosi?

Opłata za wydanie zezwolenia na przeprowadzenie loterii promocyjnej

Opłata za wydanie zezwolenia na zorganizowanie loterii promocyjnej wynosi 10 % wartości puli nagród, nie mniej niż 50% kwoty bazowej. Opłaty zaokrągla się do pełnego złotego. Opłaty, które wynoszą mniej niż 50 groszy pomija się, a kwoty wynoszące 50 groszy i więcej podwyższa się do pełnych złotych.

Art.  69 ust. 1 pkt 5 Ustawy o grach hazardowych
1.  Opłata za udzielenie: (..)
5) zezwolenia na urządzanie loterii promocyjnej albo loterii audioteksowej wynosi 10% wartości puli nagród, jednak nie mniej niż 50% kwoty bazowej;
 
 
Art.  69 ust. 4 Ustawy o grach hazardowych
Opłaty zaokrągla się do pełnego złotego w ten sposób, że kwoty wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a kwoty wynoszące 50 groszy i więcej podwyższa się do pełnych złotych.
 

Dalej jakby nie wiadomo, ile wyniesie (administracyjna) kara pieniężna.

Wiemy, że opłata wynosi 10% wartości puli nagród, ale nie mniej niż 50% kwoty bazowej.

Teraz musimy ustalić, ile wynosi kwota bazowa.

Kwota bazowa

Otóż kwota bazowa jest równa kwocie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, w drugim kwartale roku poprzedniego. Wynagrodzenie to wyniosło 5247,12 zł. Kwota bazowa wynosi 5247,12 zł.  

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w drugim kwartale 2020 r.

 (…) [P]rzeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w drugim kwartale 2020 r. wyniosło 5247,12 zł.

Mamy prawie wszystko.

Weźmy pierwszy lepszy konkurs z Instagrama.

Nagrodą w naszym konkursie są trzy planery.

Wartość jednego plannera 120 zł.

Wygrywają 3 losowo wybrane osoby.

W sumie wartość nagród wynosi 360 zł. 

Klasyczny przykład “konkursu” organizowanego w social mediach, który jest loterią promocyjną w rozumieniu ustawy o grach hazardowych.

Pamiętaj!

W konkursie nie ma mowy o losowaniu! Wygrywa najlepsze dzieło lub czynność.

 

No to liczymy!

Wartość nagród- 3x 120 zł = 360 zł

10% wartości nagród = 36 zł

50% kwoty bazowej w 2021 r. – 5247,12 zł x 50%= 2 623,585 zł

36 zł jest mniejsze niż 2 623,585 zł, więc ma zastosowanie kwota wyższa. Zaokrąglamy do pełnej złotówki w górę.

2 624 zł tyle wynosiłaby opłata za wydanie zezwolenia na przeprowadzenie loterii promocyjnej.

Kara za jego brak, to pięciokrotność tej opłaty.

5 x 2 624 zł = 13 120 zł = administracyjna kara pieniężna

(Administracyjna) kara pieniężna w naszym “konkursie” za przeprowadzenie loterii promocyjnej bez wymaganego zezwolenia wyniesie 13 120 zł.

 

Pamiętaj!

Niniejszy artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny, służy jedynie jako punkt wyjścia i nie stanowi porady prawnej, ani też nie może zostać uznany za świadczenie pomocy prawnej, w tym poradę, opinię prawną, wykładnię prawa lub konsultację prawną w jakiejkolwiek sprawie czy też chęci ich wyrażenia. Zawarte w niniejszej publikacji informacje nie odnoszą się do konkretnego stanu faktycznego.
Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji lub działania należy skonsultować się z radcą prawnym, adwokatem lub specjalistą w danej dziedzinie. Jeśli chcesz skonsultować ze mną dany artykuł – napisz do mnie.

Zapisz się na listę odbiorców newslettera i pobierz BEZPŁATNY rozdział e-booka.

Konkurs w social mediach. Jak przeprowadzić go zgodnie z prawem to 137 – stronicowy przewodnik, który krok po kroku:

  • tłumaczy czym jest konkurs w ujęciu prawnym
  • wskazuje o jakich elementach nie można zapominać organizując konkurs
  • uczula na najczęstsze błędy występujące podczas jego organizacji
  • podpowiada co zawrzeć w regulaminie konkursu
  • tłumaczy wymagania formalne i merytoryczne oceny zadania konkursowego
  • wskazuje w jaki sposób dokonać wyboru zwycięskiego dzieła

W e-booku znajdziesz wiele przydatnych wskazówek i przykładów, które pomogą Ci stworzyć Twój własny regulamin konkursu.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jedn. Dz.U.2020.2094)
2. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w drugim kwartale 2020 r., online
 
Aktualizacja 10.07.2021 r.