Przedstawiciel

Przedstawiciel Kliknij tutaj Definicja art. 4 pkt 17 RODO „Przedstawiciel” oznacza osobę fizyczną lub prawną mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Unii, która została wyznaczona na piśmie przez administratora lub podmiot przetwarzający na mocy art. 27 do reprezentowania administratora lub podmiotu przetwarzającego w zakresie ich obowiązków wynikających z [RODO].    Kto może być przedstawicielem?  

Więcej

Administrator

Administrator Administrator „Administrator” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać

Więcej

Państwo trzecie

Państwo Trzecie Nie. To nie jest Trzeci Świat. Większość z nas wie, że Stany Zjednoczone Ameryki uważane jest za państwo trzecie w rozumieniu RODO. Jednak mało kto zdaje sobie sprawę, że państwem trzecim jest także Szwajcaria, Kanada czy Japonia. Państwo trzecie to inaczej państwo spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Co to jest Europejski Obszar Gospodarczy?

Więcej

Zgoda

Zgoda  Art. 4 pkt 11 RODO „Zgoda” osoby, której dane dotyczą, oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych. Zgoda to jedna z przesłanek zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych. Zgodna powinna być: Dobrowolna Konkretna Świadoma Jednoznaczna Aby można było

Więcej

Podmiot przetwarzający

Podmiot przetwarzający Definicja art. 4 pkt 8 RODO   „Podmiot przetwarzający” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora. Kim właściwie jest podmiot przetwarzający? Podmiot przetwarzający to uczestnik procesu przetwarzania. Na temat pojęcia przetwarzania możesz poczytać tutaj. Krąg podmiotów, które mogą być uznane za podmiot przetwarzający

Więcej

Przetwarzanie

Przetwarzanie Definicja art. 4 pkt 2 RODO „Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Inaczej

Więcej

Okres przechowywania danych

Okres przechowywania danych wywiad z Malwiną Angerman-Kowalską założycielką i właścicielką marki Archiważne Choć powinno to być oczywiste, to nasz wywiad zacznę od tego, że nie można przetwarzać danych osobowych w nieskończoność. Jest to jedna z siedmiu najważniejszych zasad przetwarzania danych osobowych. Zasada ograniczonego przetwarzania danych osobowych wymaga od podmiotu przetwarzającego określenia okresu przetwarzania danych osobowych (albo

Więcej

Dane Osobowe

Dane Osobowe Definicja art. 4 pkt 1 RODO „Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy

Więcej

Analiza ryzyka, czyli jakie środki zabezpieczające wybrać?

Analiza ryzyka czyli jakie środki zabezpieczające wybrać? RODO nakłada na administratora danych osobowych wdrożenie „odpowiednich” środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z prawem. Unijny ustawodawca przyznaje administratorom danych osobowych dowolność w zakresie doboru środków, przy czym ta dowolność nie może być łączona z obojętnością. Wybór środków musi być poprzedzony dokonaną

Więcej

Współadministrator danych osobowych

Współadministrator danych osobowych Współadministrator danych osobowych to inaczej administrator, który wspólnie z innym administratorem ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (art. 26 ust. 1 RODO). Aby można było mówić o współadministrowaniu musi być co najmniej dwóch administratorów. Tyle jeżeli chodzi o definicję prawną. W praktyce oznacza to tyle, że dwa niezależne podmioty posiadają nie

Więcej