Kara grzywny za "nielegalne" konkursy w social mediach

Konkurs w social mediach

kraty więzienie konkursy w social mediach

Konkursy w social mediach to popularny sposób na zwiększenie aktywności na profilu. Z pewnością organizowanie konkursów na platformach społecznościowych to już codzienność. Mało kto jednak zastanawia się nad odpowiedzialnością prawną za zorganizowanie takiej akcji promocyjnej, w związku z tym przybliżę Wam dzisiaj bliżej ten temat.

Odpowiedzialność karnoskarbowa za źle przeprowadzone konkursy w social mediach

Dzisiaj na tapet bierzemy odpowiedzialność karnoskarbową za zorganizowanie loterii promocyjnej zamiast konkursu. Dzięki temu dowiesz się, jakie konsekwencje Cię czekają, jeśli nie będziesz przestrzegał wszystkich warunków. 

W przypadku zorganizowania loterii promocyjnej w mediach społecznościowych bez wymaganego zezwolenia kara grzywny może wynieść nawet około 8 960 000 zł. Natomiast w sytuacji uczestnictwa w takiej loterii bez wymaganego zezwolenia kara grzywny może wynieść około 4 480 000 zł.

~ wyjaśnia adwokat Agnieszka Światłoń

Osoby lub podmioty, które organizują loterię promocyjną niezgodnie z przepisami lub bez wymaganego zezwolenia, podlegają odpowiedzialności karnej. W konsekwencji zorganizowania loterii promocyjnej bez zezwolenia możesz zostać ukarany karą grzywny. Z pewnością chcesz tego uniknąć!

Art.  108.  Kodeks karny skarbowy

§1. Kto wbrew przepisom ustawy lub warunkom zezwolenia urządza lub prowadzi loterię fantową, grę bingo fantowe, loterię promocyjną lub loterię audioteksową, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych.

§ 2. Jeżeli nadwyżka z loterii fantowej, gry bingo fantowe, loterii promocyjnej lub loterii audioteksowej była przeznaczona na cel społecznie użyteczny, w szczególności dobroczynny, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych.

Stawka dzienna jest uzależniona od minimalnego wynagrodzenia, które co roku jest wyższe. W 2021 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 2800 zł. Stawka dzienna nie może być niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia ani też przekraczać jej czterystukrotności.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. […]

§ 1. Od dnia 1 stycznia 2021 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2800 zł.

§ 2. Od dnia 1 stycznia 2021 r. ustala się minimalną stawkę godzinową w wysokości 18,30 zł.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Minimalna wysokość grzywny

10 × 93,32 zł ≈ 933 zł minimalnej kary grzywny za zorganizowanie loterii promocyjnej.

240 × 93,32 zł ≈ 22 397 zł kary grzywny przy zastosowaniu maksymalnej liczby stawek w wysokości minimalnej za zorganizowanie loterii promocyjnej.

Maksymalna wysokość grzywny

10 × 37 333,32 = 373 333,20 zł ≈ 373 333 zł kary grzywny przy zastosowaniu minimalnej liczby stawek w wysokości maksymalnej za zorganizowanie loterii promocyjnej.

240 × 37 333,32 = 8 959 996,80 zł ≈ 8 960 000 zł kary grzywny przy zastosowaniu maksymalnej liczby stawek w maksymalnej wysokości za zorganizowanie loterii promocyjnej.

Czy uczestnik także ponosi odpowiedzialność karnoskarbową?

Tak, Twój obserwator lub subskrybent, który uczestniczył w zorganizowanej przez Ciebie loterii promocyjnej ponosi odpowiedzialność. W związku z tym, może zostać ukarany karą grzywny do 120 stawek dziennych.

Art.  109 Kodeks karny skarbowy

Kto uczestniczy w grze hazardowej, urządzanej lub prowadzonej wbrew przepisom ustawy lub warunkom koncesji lub zezwolenia, podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych.

Minimalna wysokość grzywny

10 × 93,32 zł ≈ 933 zł minimalnej kary grzywny za udział w loterii promocyjnej.

120 × 93,32 zł ≈ 11 197 zł kary grzywny przy zastosowaniu maksymalnej liczby stawek w wysokości minimalnej za zorganizowanie loterii promocyjnej.

Maksymalna wysokość grzywny

10 × 37 333,32 = 373 333,20 zł ≈ 373 333 zł kary grzywny przy zastosowaniu minimalnej liczby stawek w wysokości maksymalnej za zorganizowanie loterii promocyjnej.

120 × 37 333,32 = 4 479 998, 40 zł ≈ 4 480 000 zł kary grzywny przy zastosowaniu maksymalnej liczby stawek w maksymalnej wysokości za zorganizowanie loterii promocyjnej.

Uwaga!

Warto wiedzieć, że pojęcie „uczestniczy” oznacza „bierze w czymś czynny udział”. Oznacza to, że odpowiedzialności podlega nie tylko laureat nagrody, ale każdy uczestnik.

Kto podlega odpowiedzialności karnoskarbowej: laureat czy każdy uczestnik?

Odpowiedzialności karnoskarbowej podlega każdy uczestnik, a nie tylko laureat. Mowa więc o każdej osobie biorącej udział w loterii promocyjnej w mediach społecznościowych organizowanej bez wymaganego zezwolenia lub wbrew przepisom ustawy.

~ wyjaśnia adwokat Agnieszka Światłoń

Ważne!

Ze względu na konkretne wymagania, nie każda akcja promocyjna oznaczona przez autora jako „konkurs” będzie nim faktycznie. W związku z tym może pojawić się kara grzywnej. Nawet jeżeli organizator stworzył i opublikował regulamin konkursu. Także wtedy, gdy zgodnie z zasadami uczestnicy muszą między sobą rywalizować, to prawnie konkurs może być „nielegalny”.

Bez znaczenia pozostaje to, w jaki sposób twórca internetowy zatytułuje akcję promocyjną. Liczy się sposób jej organizacji (m.in. sposób wyboru laureata, wymagania formalne pracy konkursowej). W rzeczywistości zastosowany przez autora tytuł nie ma znaczenia. Niepoprawne zastosowanie nazwy w praktyce zostanie potraktowane jako mylne oznaczenie akcji. Co niewątpliwie zostanie pociągnięte do odpowiedzialności prawnej.

Konkurs. Czy potrzebny jest regulamin?

Konkurs. Czy potrzebny jest regulamin? dla Przedsiębiorców Konkurs w social mediach to obecnie jedna z najpopularniejszych narzędzi marketingowych, które pozwala nie tylko na pozyskanie nowych obserwujących na profilu społecznościowym, ale także na zwiększenie rozpoznawalności marki.
Czytaj więcej »

Cały wywiad z adwokat Agnieszką Światłoń  dostępny jest e-booku Konkurs w social mediach. Jak przeprowadzić go zgodnie z prawem?   

Adwokatka, której głównym obszarem praktyki jest szeroko pojęte prawo karne. W mediach społecznościowych dzieli się wiedzą właśnie z tej dziedziny. Wspiera również młodych prawników na początku ich zawodowej drogi. Przede wszystkim pokazuje, jak funkcjonuje indywidualna kancelaria adwokacka – wszystko to w zgodzie z etyką zawodową. Autorka e‑booka Twoja własna indywidualna Kancelaria. Jak ją założyć?. Prywatnie jest entuzjastką dobrych wypieków i jeszcze lepszych książek.

Pamiętaj!

Niniejszy artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny, służy jedynie jako punkt wyjścia i nie stanowi porady prawnej, ani też nie może zostać uznany za świadczenie pomocy prawnej, w tym poradę, opinię prawną, wykładnię prawa lub konsultację prawną w jakiejkolwiek sprawie czy też chęci ich wyrażenia. Zawarte w niniejszej publikacji informacje nie odnoszą się do konkretnego stanu faktycznego.
Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji lub działania należy skonsultować się z radcą prawnym, adwokatem lub specjalistą w danej dziedzinie. Jeśli chcesz skonsultować ze mną dany artykuł – napisz do mnie.

Źródła:

  1. Ustawa z dnia 10 września 199 r. Kodeks karny skarbowy, tekst jedn. Dz. U. Z 2021 r., poz. 408 ze zm.
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r., Dz. U. z 2020 r., poz. 1596
Aktualizacja 10.07.2021 r.