konkurs w social mediach hashtag

Konkurs w social mediach

forma prawna

 Czy zastanawiałeś/-aś się kiedyś, czym jest konkurs w social mediach? Większość osób potraktuje to pytanie niepoważnie, bo przecież konkurs jaki jest każdy widzi i nie wymaga to wyjaśnienia. Ale czy na pewno?

Większość osób wie, że konkurs to rodzaj akcji promocyjnej, który wymaga regulaminu. Konkurs w social mediach to ciekawa forma marketingu i promocji marki, dzięki któremu możesz pozyskać nowych klientów oraz obserwujących. Z pewnością pomoże Ci rozwinąć Twoje konto. 

Czy warto zorganizować konkurs w social mediach?

Warto! Zorganizowanie konkursu z pewnością pomoże Ci zaangażować odbiorców do aktywności na Twoim profilu, dzięki czemu umocnisz relację, którą z nimi tworzysz.

Dlaczego warto inwestować w konkursy w mediach społecznościowych?

Konkurs to jedna z ciekawszych form promocji marki w mediach społecznościowych. Przemyślany i poprawnie zorganizowany, sprzyja budowaniu rozpoznawalności i zaufania do marki oraz zwiększaniu jej zasięgów. Pomaga także dotrzeć do osób należących do grupy docelowej marki oraz przyczynia się do zwiększenia ich zaangażowania (zwłaszcza jeśli konkurs jest kreatywny). Nie dość, że pozwala pozyskać nowych potencjalnych klientów, to jeszcze umacnia świadomość marki wśród dotychczasowych odbiorców.

– wyjaśnia Sara Solarek, prawniczka, założycielka firmy marketingprawników.pl.

Organizując konkursy w social mediach trzeba to jednak robić z głową, aby nie narazić się na odpowiedzialność administracyjną lub karną za zorganizowanie loterii promocyjnej. 

Dzięki temu, że poznasz definicję konkursu, z pewnością unikniesz negatywnych konsekwencji związanych ze złym przeprowadzeniem go na swoich mediach społecznościowych. 

Czym jest konkurs?

Konkursy w mediach społecznościowych to rodzaj przyrzeczenia publicznego. Jest to jego szczególna forma – przyrzeczenie publiczne nagrody konkursowej.

Przepisy prawa wyróżniają dwie formy przyrzeczenia publicznego:

1) przyrzeczenie publiczne zwykłe,

2) przyrzeczenie publiczne nagrody konkursowej.

Dlaczego warto znać to rozróżnienie?

Przyrzeczenie publiczne (zwykłe) to publiczne złożenie obietnicy, skierowane do jak najszerszego kręgu nieznanych osób, wydania nagrody temu, kto wykona czynność, na której ogłaszającemu zależy.

Art.  919 Kodeks cywilny
§ 1.  Kto przez ogłoszenie publiczne przyrzekł nagrodę za wykonanie oznaczonej czynności, obowiązany jest przyrzeczenia dotrzymać.
§  2.  Jeżeli w przyrzeczeniu nie był oznaczony termin wykonania czynności ani nie było zastrzeżenia, że przyrzeczenie jest nieodwołalne, przyrzekający może je odwołać. Odwołanie powinno nastąpić przez ogłoszenie publiczne w taki sam sposób, w jaki było uczynione przyrzeczenie. Odwołanie jest bezskuteczne względem osoby, która wcześniej czynność wykonała.
 
Art.  920. Kodeks cywilny
§  1.  Jeżeli czynność wykonało kilka osób niezależnie od siebie, każdej z nich należy się nagroda w pełnej wysokości, chyba że została przyrzeczona tylko jedna nagroda.
§  2.  Jeżeli była przyrzeczona tylko jedna nagroda, otrzyma ją osoba, która pierwsza się zgłosi, a w razie jednoczesnego zgłoszenia się kilku osób – ta, która pierwsza czynność wykonała.
3. Jeżeli czynność wykonało kilka osób wspólnie, w razie sporu sąd odpowiednio podzieli nagrodę.

Przyrzeczenie publiczne nagrody konkursowej (w skrócie konkurs) to publiczne złożenie obietnicy, skierowane do jak najszerszego kręgu nieznanych osób, za najlepsze dzieło lub czynność wykonane w określonym terminie.

Art.  921 Kodeks cywilny 
§  1.  Publiczne przyrzeczenie nagrody za najlepsze dzieło lub za najlepszą czynność jest bezskuteczne, jeśli nie został w nim oznaczony termin, w ciągu którego można ubiegać się o nagrodę.
§  2.  Ocena, czy i które dzieło lub czynność zasługuje na nagrodę, należy do przyrzekającego, chyba że w przyrzeczeniu nagrody inaczej zastrzeżono.
§  3.  Przyrzekający nagrodę nabywa własność nagrodzonego dzieła tylko wtedy, gdy to zastrzegł w przyrzeczeniu. W wypadku takim nabycie własności następuje z chwilą wypłacenia nagrody. Przepis ten stosuje się również do nabycia praw autorskich albo praw wynalazczych.

W obu przypadkach chodzi o pobudzenie większej ilości osób do działania. Jednak przyrzeczenia te różnią się od siebie.

Przyrzeczenie publiczne

Przykłady

Przyrzeczenie publiczne (zwykłe)

Przyrzeczenie publiczne nagrody konkursowej

  • nagroda za odnalezienie zguby
  • nagroda za poprawne sprawowanie w zakładzie karnym
  • nagroda za systematyczne publikowanie postów na Instagramie (wyzwanie)
  • nagroda za komentarz pod postem

 

Każdy kto wykona czynność otrzymuje nagrodę. W przypadku odnalezienia zguby tylko raz można ją odnaleźć, więc nagroda będzie jedna. 

  • nagroda za najlepszą pracę plastyczną
  • nagroda za najlepiej wykonaną piosenkę
  • nagroda za najlepszy komentarz pod postem
  • nagroda za najciekawszą grafikę
  • nagroda za najszybciej udzieloną odpowiedź 

 

Wygrywa najlepsze dzieło lub czynność. 

Rodzaje akcji promocyjnych

Rozwiązań jest kilka, a do każdej z form prawnych mają zastosowanie inne przepisy prawa. Dlatego, aby zorganizować daną akcję promocyjną musimy najpierw wiedzieć w jakiej formie chcemy ją zorganizować, dzięki temu ułatwimy sobie proces organizacji konkursu.

konkurs w social mediach

Czy zastanawiałeś/-aś się kiedyś jak konkurs w social mediach widzą prawnicy?

konkurs w social mediach Konkurs oczami innych

 

Pamiętaj!

Niniejszy artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny, służy jedynie jako punkt wyjścia i nie stanowi porady prawnej, ani też nie może zostać uznany za świadczenie pomocy prawnej, w tym poradę, opinię prawną, wykładnię prawa lub konsultację prawną w jakiejkolwiek sprawie czy też chęci ich wyrażenia. Zawarte w niniejszej publikacji informacje nie odnoszą się do konkretnego stanu faktycznego.
Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji lub działania należy skonsultować się z radcą prawnym, adwokatem lub specjalistą w danej dziedzinie. Jeśli chcesz skonsultować ze mną dany artykuł – napisz do mnie.

Źródła:

1. Ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, tekst. jedn. Dz. U. z 2020.1740 ze zm. 
2. W. Piechocki, Prawne zasady realizacji konkursów, Warszawa 1976 r. 
 
Aktualizacja 25.11.2022 r.