Prawa autorskie w małżeństwie

Prawa autorskie w małżeństwie Prawa autorskie W typowej polskiej rodzinie mamy do czynienia z ustawowym ustrojem majątkowym, co oznacza, że z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). W takiej sytuacji do majątku wspólnego należą m.in.: POBRANE wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;

Więcej

Dzień Kobiet i wykorzystanie fotografii z naruszeniem praw autorskich

Dzień Kobiet i wykorzystanie fotografii z naruszeniem praw autorskich             Dzisiaj 8 marca, więc wpis zostanie poświęcony krótkiej historii o pewnym zdjęciu z okazji Dnia Kobiet i skutkach wykorzystaniu fotografii z naruszeniem praw autorskich. Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 18 maja 2017 r., sygn. I ACa 926/16, fotografia może być utworem w rozumieniu ustawy prawie autorskim i prawa pokrewnych stanowi bowiem rezultat pracy powoda jako

Więcej

Nowelizacja KPC – odrębne postępowanie w sprawach z zakresu własności intelektualnej

W dniu 19 lutego 2020 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 poz. 288; druk sejmowy 45).  Ustawa wprowadza, oprócz kolejnej zmiany w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego, także zmiany w 20 ustawach, które stanowią niejako konsekwencję zmian wniesionych do Kodeksu postępowania cywilnego, m.in. w: ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

Więcej