Przedstawiciel

Przedstawiciel Kliknij tutaj Definicja art. 4 pkt 17 RODO „Przedstawiciel” oznacza osobę fizyczną lub prawną mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Unii, która została wyznaczona na piśmie przez administratora lub podmiot przetwarzający na mocy art. 27 do reprezentowania administratora lub podmiotu przetwarzającego w zakresie ich obowiązków wynikających z [RODO].    Kto może być przedstawicielem?      Osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w UE  

Więcej