Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy wypłacane z FGŚP w następstwie wystąpienia COVID-19