Usługa społeczeństwa informacyjnego

Usługa społeczeństwa informacyjnego Art. 4 pkt 25 RODO „Usługa społeczeństwa informacyjnego” oznacza usługę w rozumieniu art. 1 ust. 1 lit. b) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1535.   Tyle jeżeli chodzi o definicję usługi społeczeństwa informacyjnego w RODO. Aby dowiedzieć się czegoś więcej musimy sięgnąć pod dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1535, a dokładniej dyrektywę (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady

Więcej