Organizacja międzynarodowa

Art. 4 pkt 26 RODO

Organizacja międzynarodowa oznacza organizację i organy jej podlegające działające na podstawie prawa międzynarodowego publicznego lub inny organ powołany w drodze umowy między co najmniej dwoma państwami lub na podstawie takiej umowy.

Czyli jaka organizacja międzynarodowa?

Organizacja międzynarodowa w rozumieniu RODO to organizacja:

  • działająca na podstawie prawa międzynarodowego publicznego
  • powołana w drodze umowy międzynarodowej między co najmniej dwoma państwami
  • powołana na podstawie umowy międzynarodowej między co najmniej dwoma państwami

Na pierwszy rzut oka wygląda trochę jak masło maślane. Jak się jednak dobrze przyjrzymy są 3 różne grupy organizacji, które są traktowane jako organizacje międzynarodowe w rozumieniu RODO.

Najprościej ujmując organizacją międzynarodową w rozumieniu RODO będzie podmiot prawa międzynarodowego publicznego.

Organizacje międzynarodowe, które nie mieszczą się w tej definicji:

  • FIFA
  • Unia Europejska
  • Światowa Agencja Antydopingowa (WADA)

Po co musimy znać definicję organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO?

Pojęcie to zostało użyte w kontekście przekazywania danych poza Unię Europejską. Ta zaś informacja jest niezbędnym elementem obowiązku informacyjnego  (art. 13 ust. 1 lit. f oraz art. 14 ust. 1 lit. f RODO). Obowiązek informacyjny znany również jako klauzula informacyjna stanowi jeden z podstawowych obowiązków ciążących na administratorze lub podmiocie przetwarzającym. Stąd też prawidłowa interpretacja definicji organizacji międzynarodowej będzie miała kluczowe znaczenie.

Źródła:

  1. Drobek, komentarz do art. 4pkt 26, RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz, pod red. E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz, Warszawa 2018, s. 317-321
  2. Krzysztofek, Ochrona danych osobowych w Unii Europejskiej po reformie. Komentarz do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, Warszawa 2016, Legalis
  3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE. L 2016 Nr 119 ze zm.)