Co każdy przedsiębiorca powinien mieć na stronie internetowej?

dla Przedsiębiorców

Sprzedaż online to już codzienność. Sprzedajemy za pośrednictwem własnych sklepów internetowych, dedykowanych w tym celu platform, za pośrednictwem poczty elektronicznej, w social mediach, w tym w prywatnych wiadomościach, podczas szkoleń online czy tzw. live.

Tworząc nasze oferty pamiętamy o marketingowych jej aspektach. Uwzględniamy informacje o naszej firmie, dodajemy hasło przewodnie naszej działalności, a wszystko oprawiamy w przepiękną szatę graficzną.

Zdarza się jednak, że zapominamy o prawnych aspektach biznesu online.

Must have każdej oferty

 • NIP
 • siedziba
 • adres

art. 20 ust. 3 Prawo przedsiębiorców

 Przedsiębiorca oferujący towary lub usługi w sprzedaży bezpośredniej lub sprzedaży na odległość za pośrednictwem środków masowego przekazu, sieci teleinformatycznych lub druków bezadresowych umieszcza w ofercie co najmniej swoją firmę, numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz siedzibę albo adres.

Powyższe elementy są obowiązkowe i dotyczą zarówno sprzedaży bezpośredniej, ale również tej na odległość.

 

Jeżeli zatem sprzedajesz towary (np. ręcznie robione torebki) lub usługi (np. uczysz języka angielskiego) na swojej stronie internetowej, to nie zapominaj, że powinna ona zawierać co najmniej Twój NIP, siedzibę i adres.

Zmień regulamin e-sklepu!

Zmień regulamin e-sklepu! Rozszerzenie ochrony konsumenckiej Z dniem 1 stycznia 2021 r. pojawiła się trzecia kategoria klienta. Nowym klientem jest przedsiębiorca na prawach konsumenta. Zmiana przepisów nakłada na wszystkich
Czytaj więcej »

Dlaczego na mojej stronie internetowej muszę podawać te informacje?

Jeżeli przedsiębiorca świadczy usługi drogą elektroniczną musi wyraźnie i jednoznacznie poinformować odwiedzającego stronę internetową o swoich danych. W ten sposób klient, w szczególności konsument może zweryfikować Twoją wiarygodność.

Co grozi za niespełnienie obowiązku informowania o NIP, siedzibie i adresie?

Przedsiębiorca, który nie podaje wymaganych przez prawo informacji na stronie internetowej, tj. imienia, nazwiska, adresu, a także numeru NIP narusza zbiorowe interesy konsumentów.

Art. 24 ust. 1 i 2 pkt 1 Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów

Zakazane jest stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów (ust. 1).Przez praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów rozumie się godzące w nie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami zachowanie przedsiębiorcy, w szczególności: […]  naruszanie obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji (ust. 2 pkt 2). 

Jak zweryfikować opinie o towarach

Jak weryfikować opinie o produktach?

Jak weryfikować opinie konsumentów o produkcie? dyrektywa Omnibus Przedsiębiorca, który zdecyduje się na udostępnianie opinii konsumentów o produktach, będzie zobowiązany do poinformowania konsumenta, czy i w jaki sposób opinie podlegają weryfikacji, jakie środki
Czytaj więcej »

Czy są to jedyne obowiązkowe elementy, które muszę uwzględnić na swojej stronie www?

Nie. Z przepisów odrębnych mogą wynikać dla przedsiębiorcy dodatkowe obowiązki.

Podmioty wpisane do KRS (np. spółka z o.o.), co do zasady, zobowiązane są do umieszczania w oświadczeniach pisemnych, skierowanych, w zakresie swojej działalności, do oznaczonych osób i organów, oprócz NIP, siedziby i adresu również swoją

 • firmę lub nazwę;
 • oznaczenie formy prawnej wykonywanej działalności;
 • oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywane są akta rejestrowe podmiotu oraz numer podmiotu w Rejestrze.

Art. 34 ust. 1 Krajowy Rejestr Sądowy 

Podmioty wpisane do Rejestru są obowiązane umieszczać w oświadczeniach pisemnych, skierowanych, w zakresie swojej działalności, do oznaczonych osób i organów, następujące dane:

1) firmę lub nazwę;

2) oznaczenie formy prawnej wykonywanej działalności;

3) siedzibę i adres;

4) NIP;

5) oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywane są akta rejestrowe podmiotu oraz numer podmiotu w Rejestrze.

Czy powyższy obowiązek dotyczy tylko stron www?

Nie. Przedsiębiorca ma obowiązek umieszczania NIP, siedziby i adresu w każdej (bez względu na formę) ofercie przy sprzedaży bezpośredniej lub sprzedaży na odległość za pośrednictwem środków masowego przekazu, sieci teleinformatycznych lub druków bezadresowych umieszcza.

Tym samym Twoja oferta może zostać umieszczona nie tylko na stronie internetowej, ale również jako post na Instagramie, informacje w grupie na Facebooku, a nawet podczas sprzedaży w ramach prowadzonego webinaru online.

 

 

Pamiętaj!

Niniejszy artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny, służy jedynie jako punkt wyjścia i nie stanowi porady prawnej, ani też nie może zostać uznany za świadczenie pomocy prawnej, w tym poradę, opinię prawną, wykładnię prawa lub konsultację prawną w jakiejkolwiek sprawie czy też chęci ich wyrażenia. Zawarte w niniejszej publikacji informacje nie odnoszą się do konkretnego stanu faktycznego.
Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji lub działania należy skonsultować się z radcą prawnym, adwokatem lub specjalistą w danej dziedzinie. Jeśli chcesz skonsultować ze mną dany artykuł – napisz do mnie.

Źródła:

 1.  Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j.Dz. U. z 2021 r. poz. 162);
 2. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 20201 r., poz. 275);
 3. Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 20201 r. poz. 112);
 4. M. Stępniak, komentarz do art. 20, teza 1. [w:] Prawo przedsiębiorców. Komentarz, red. A. Pietrzak, Warszawa 2019,  (dostęp: 2021-03-21 16:06), Lex
 5. E. Komierzyńska-Orlińska, komentarz do art. 20. [w:] L. Bielecki, J. Gola, K. Horubski, K. Kokocińska, A. Żywicka, E. Komierzyńska-Orlińska, Komentarz do ustawy – Prawo przedsiębiorców [w:] Konstytucja biznesu. Komentarz, Warszawa 2019,  (dostęp: 2021-03-21 16:06), Lex;
 6. Stanowisko UOKiK, komunikat z 24.05.2011 (online:) https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=2633, (dostęp:21.03.2021 r.).