Wynagrodzenie za pracę. Czyje ono tak naprawdę jest?

Moje, Twoje, a może jednak Nasze?

Wynagrodzenie za pracę. Czyje ono tak naprawdę jest?

Prawo rodzinne

W Polsce cały czas najpopularniejszym ustrojem majątkowym jest ustawowy ustrój majątkowy. Co oznacza, że mają zastosowanie ogólne zasady wyrażone w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym dotyczącym tego co wchodzi w skład majątku wspólnego. Jednocześnie coraz to popularniejsza jest forma prowadzenia osobnych rachunków bankowych przez każdego małżonka z jednoczesnym dzieleniem się kosztami utrzymania wspólnego gospodarstwa domowego, w tym utrzymania rodziny.

Niejednokrotnie słyszy się, że każdy z nas dysponuje swoim wynagrodzeniem osobno lub w jeszcze większym uproszczeniu „to jest moje wynagrodzenie”, a jedynie dzielimy się rachunkami do opłacenia. Jak to jednak wygląda w świetle prawda?

Art. 31 § 2 pkt 1 Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy 

 Do majątku wspólnego należą w szczególności:

1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków

Pobrane wynagrodzenie za pracę, czyli jakie?

Przez pobrane wynagrodzenie rozumie się podjęcie wynagrodzenia:

 • przez małżonka osobiście (do rąk własnych), przez pełnomocnika, a nawet przez jego współmałżonka na podstawie art. 29 KRO,
 • przekazanego za pośrednictwem poczty,
 • wpływ wynagrodzenia na rachunek bankowy.

W praktyce oznacza to tyle, że dopóki wynagrodzenie nie zostało fizycznie przekazane do pracownika (małżonka) to nie wchodzi w skład majątku wspólnego. Pracownikowi (małżonkowi) przysługuje jedynie wierzytelność o wynagrodzenie za pracę. Taka wierzytelność wchodzi do majątku osobistego. W momencie pobrania wynagrodzenia, to wynagrodzenie wchodzi skład majątku wspólnego. 

Art. 33 pkt 7 Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy

Do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

7) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków

Przez wynagrodzenie za pracę rozumie się każde wynagrodzenie bez względu na podstawę prawną zatrudnienia. Może być to zatem wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, wyboru, mianowania, umowę o pracę nakładczą. Wypłacone wynagrodzenie, które wchodzi w skład majątku osobistego to zarówno wynagrodzenie podstawowe, jak i składniki uzupełniające tj.

 • premie,
 • dodatki do płac,
 • nagrody jubileuszowe,
 • odprawy,
 • ekwiwalent za niewykorzystywany urlop,
 • trzynastka

Ale!

Nie wchodzą w skład majątku wspólnego przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków.

 

Art. 33 pkt 8 Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy 

Do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

8) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków

Nagrody za osobiste osiągnięcia:

 • nagrody literackie, np. Nike, Nobla, Conarda,
 • nagrody artystyczne, np. Turnera, nagroda in. Jana Cybisa, GIA
 • nagrody naukowe, np. Marii Curie, Nobla, Kalinga
 • nagrody techniczne
 • nagrody uzyskiwane w konkurach, np. „Wielka gra”, „Koło fortuny”, „Milionerzy”, „1 z 10”;
 • nagrody za ratowanie życia ludzkiego,
 • nagrody sportowe (za zdobycie medalu olimpijskiego)

Nagrodami za osobiste osiągnięcia […] są nagrody za pracę twórczą, a więc nagrody naukowe, artystyczne, literackie, techniczne, nagrody uzyskane na konkursach. Nie są natomiast nagrodami w tym sensie świadczenia pieniężne w postaci specjalnego dodatkowego wynagrodzenia, takie jak tzw. trzynasta pensja, należności za sporządzenie bilansu, wynagrodzenie za dodatkową pracę i innego rodzaju premie, jakie może otrzymać pracownik (np. za oszczędność paliwa, materiału, produkcję bez braków), czyli pracownicze nagrody specjalne. (postanowienie SN z dnia 24 marca 1975 r., III CRN 3/75)

Do kogo należy zatem wygrana 6tka w totolotka?

Nagrodą za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków NIE BĘDZIE wygrana w totka! Oznacza to, że wypłacona nagroda będzie majątkiem wspólnym Twoim i Twojego męża.

 Dlaczego tak jest? Totolotek jest rodzajem gry hazardowej, a wygrana nie zależy od osobistych starań, lecz od przypadku. O wygranej decyduje LOSOWOŚĆ, brak jest zatem waloru osobistego.

Kryterium osobistego osiągnięcia nie spełniają nagrody, których przyznanie zostało uzależnione od czynnika losowego, np.:

 • Szóstka w totolotka
 • Nagroda uzyskana ze zdrapki
 • Nagroda w loterii promocyjnej 

 

 

Pamiętaj!

Niniejszy artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny, służy jedynie jako punkt wyjścia i nie stanowi porady prawnej, ani też nie może zostać uznany za świadczenie pomocy prawnej, w tym poradę, opinię prawną, wykładnię prawa lub konsultację prawną w jakiejkolwiek sprawie czy też chęci ich wyrażenia. Zawarte w niniejszej publikacji informacje nie odnoszą się do konkretnego stanu faktycznego.
Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji lub działania należy skonsultować się z radcą prawnym, adwokatem lub specjalistą w danej dziedzinie. Jeśli chcesz skonsultować ze mną dany artykuł – napisz do mnie.


Umów konsultacje

Źródła:

 1. Ustawa kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1359 ze zm.)
 2. Uchwała SN z dnia 17 lutego 1967 r., III CZP 115/66, Legalis
 3. Postanowienie SN z dnia 24 marca 1975 r., III CRN 3/75, Legalis
 4. Wyrok SN z dnia 23 maja 2013 r., I CSK 515/12, Legalis
 5. Postanowienie SO w Katowicach z dnia 25 września 2017 r., II Ca 770/17, orzeczenia.kielce.so.gov.pl
 6. Postanowienie SR w Piszu z dnia 11 września 2018 r., I Ns 172/17, Lex
 7. J.Słyk, komentarz do art. 33 [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, pod red. K. Osajda, Warszawa 2020, Legalis